Det handlar om mänskliga rättigheter!

Fi Göteborgs kommunpolitiker Sanna Ghotbi skriver om mänskliga rättigheter efter budgetdebatten.

 

”Kära invånare och antirasister,

Jag skulle vilja tala om ett begrepp som en del politiker använder sig av, nämligen mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter kan ofta låta som något väldigt abstrakt och frånkopplat ens egen verklighet men i praktiken är det något som berör allas vardag. Det handlar om din rätt till basala behov som sjukvård, mat för dagen och tak över huvudet. Om din rätt till att kunna försörja dig och din familj, att älska den du vill, att få en utbildning, att inte utsättas för hot, våld eller diskriminering på grund av din bakgrund. Det handlar inte bara om din rätt till att överleva utan också att finna mening och trygghet i det samhälle du lever i.

 

Anledningen till att vi i Fi kommer att rösta på den rödgröna budgeten är för att vi fått igenom satsningar på just mänskliga rättigheter. Det handlar om att göra Göteborg till en mer tillgänglig stad genom en rapport om livsvillkor för människor med funktionsnedsättning, fortsatt arbete med Enkelt avhjälpta hinder och utbildning om syntolkning för ledsagare och handledarpersoner.

Vi har fått igenom en satsning för att inrätta ett familjecenter för socioekonomiskt utsatta människor. Centret ska fungera som en brygga mellan enskilda personer och olika samhällsinstanser och erbjuda såväl akut stöd som en mer långsiktig planering för en bättre situation ur ett socialt, ekonomiskt och hälsomässigt perspektiv.

Vi är väldigt stolta över dessa satsningar då det kommer få direkt verkan för att bättra människors livsvillkor men jag vill också lyfta varför vår partilogga inte står med på den rödgröna budgeten. Det handlar om en fråga som inte berörs i någon av partiernas budgetar. Det handlar om de hemlösa barnen som bor på våra gator medan vi sitter här i fullmäktigesalen.

Vi kan inte tala om socialt ansvar och mänskliga rättigheter utan att prata om dessa unga som lever i en extremt utsatt situation i vår stad. Få av oss kan föreställa de fruktansvärda saker som de tvingats bevittna, de har tvingas åldras i förtid och få utstå saker som inget barn ska behöva bära med sig. Att behöva fly från krig och fattigdom är tillräckligt traumatiserande men att behöva göra det utan någon som helst socialt skyddsnät, utan sin familj, utan någon vuxen, det går inte att förstå. Att sedan söka sig till Sverige i tron på att få möjlighet till någon slags skydd men istället bli tvingad att genomgå ovetenskapligt baserade tester för att bedöma huruvida du ska få stöd eller inte. De som bedöms vara vuxna tvingas lämna den sociala tillvaro som de lyckats bygga upp under sin tid i Göteborg. Många tvingas bo i trånga anläggningar, långt bort från sin skola och sina vänner.

Tänk att sedan tvingas bo på gatan där en del tvingas in i prostitution och droger för det inte finns några som helst alternativ. Där många skadar sig själva och går in i en djup depression och där barn faktiskt försöker ta sitt eget liv. Kan ni greppa hur svikna dessa barn måste känna sig av vuxenvärlden och samhället? Högern pratar ofta om värdighet, att det inte är värdigt att leva på gatan, att det inte är värdigt att tigga för sin överlevnad. Men hur värdigt är det att kriminalisera människors enda chans till överlevnad, hur värdigt är det av vuxna människor att totalt överge barn och ungdomar som dör på våra gator.  För det handlar faktiskt om liv eller död, och så länge vi i Fi sitter i maktens rum kommer vi kämpa varje dag tills dessa ungdomar får hjälp, vi hoppas att fler vill kämpa med oss, oavsett vilken budget ni kommer rösta på ikväll.”

F! Göteborg