Stina Svensson i budgetdebatten

Budgetdebatten är i full gång. Nu röstar kommunfullmäktige om vilka partiers kalkyler som ska ligga till grund för satsningarna i Göteborgs stad år 2018. Så här lät det, ordagrant, när vår gruppledare Stina Svensson gjorde sitt anförande i  budgetdebatten tidigare i dag:

”Idag debatterar vi och ska rösta fram en budget för Göteborgs stad. Jag vill inleda med ett par rader från FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Jag tänker att vi har med oss de raderna under denna debattdag.

Artikel 1

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Alla människor har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Detta borde ligga till grund för allt vårt arbete men det gör inte alltid det.

Vill vi ha ett samhälle som misstror eller vill vi ha ett samhälle där grunden är tillit? Hur ska vi skapa ett samhälle med tillit? 

Vi behöver stärka delaktigheten och demokratin. Vi behöver få alla att känna att jag finns och behövs. Vi behöver en politik för ett jämlikt Göteborg som synliggör olika människor. Olika människors olika utgångspunkt och framförallt att vi har olika mycket makt att forma våra liv och samhället. Olika mycket makt utifrån kön, klass, könsidentitet, ålder, funktionsvariation, sexualitet, hudfärg eller medborgarskap. Det är just det. OLIKA MYCKET MAKT att forma våra liv och samhället. Utan den analysen kommer vi inte framåt.

I förordet i den rödgröna budgeten finns fina ord om att Göteborg ska säkerställa ett bra mottagande och välkomnande av människor som flyr krig och konflikter. Att Göteborg ska vara öppen för världen. Fint så, men vad betyder det? Bra mottagande och välkomnande? När vi inte ens kan garantera trygghet för ensamkommande i denna stad. Runt om i landet ser vi socialsekreterare som säger upp sig på grund av hanteringen av ensamkommande. Människor som inte kan se på när barn och unga går sönder. Barn och unga som hellre vill dö än skickas till ett land som dom inte har någon framtid i. Det är barn och unga. Hur kan vi behandla barn på detta sätt?

Sverige har ännu inte gjort barnkonventionen till lag. Barnkonventionen slår fast att barn är individer med egna rättigheter.

Det har inte undgått någon att vi lämnade samverkan under budgetförhandlingen. V och Mp var eniga med oss men inte S i frågan rörande ensamkommande. Att kunna säkra deras trygghet. Att kunna få stöd från samhället. Det är barn och unga som flytt just krig och konflikter. Barn och unga som riskerat sina liv för att få möjlighet till ett bättre liv här. Barn ska inte behöva genomgå dessa traumatiska händelser i livet. Barn och unga ska kunna få möjligheten att vara barn, att kunna gå i skola, att kunna vara trygga. Barn ska inte behöva kastas fram och tillbaka mellan social trygghet och till ovisshet och jakt från ena stunden till den andra. Det är precis så vi behandlar dessa barn och unga här. Feministiskt initiativ vill att vi som kommun måste kunna stå upp och se till att säkra tryggheten för dessa barn och unga.

Trots detta tänker vi rösta för en rödgrön budget. Det för att det inte är möjligt att Göteborgs stad ska ha en alliansbudget med stöd från SD som talar om hårdare tag. Vad vi behöver är en social politik, kultur och demokratistärkande åtgärder. I den rödgröna budgeten har vi i Feministiskt initiativ bidragit med förslag för just det.”

Läs mer om våra budgetnomineringar här.

F! Göteborg