En mer tillgänglig stad, verkliga satsningar på integration och stödcenter till de som behöver det mest – här är våra bidrag till nästa års stadsbudget

Vi värnar dig_Feministiskt initiativ Göteborg

Nästa vecka avgörs vilken stadsbudget som ska gälla i Göteborg 2018. Feministiskt initiativ kommer att rösta på den rödgröna kalkylen – den som skulle ha blivit rödgrönrosa. Här förklarar vi varför.

Efter en tids budgetförhandling med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet valde vi tidigare i år att lämna stadens rödgrönrosa ledning. Anledningen var och är att vi inte kan samarbeta med ett parti som inte står upp för mänskliga rättigheter.

När det nu är dags att rösta på den budget som ska styra hur stadens resurser fördelas under 2018 kommer vi ändå att rösta på den rödgröna budgeten. Det beror dels på att vi inte vill att borgarnas budget ska röstas igenom och dels på att vi trots allt fick igenom flera av våra budgetförslag innan vi hoppade av. Förslag som leder till bättre livsvillkor för stadens socioekonomiskt mest utsatta individer och en rejäl satsning på ökad integration. Bland annat.

”Vi gör skillnad trots att vi inte kom överens med Socialdemokraterna i budgetförhandlingen. Under de år som gått sedan vi röstades in i kommunfullmäktige har vi verkligen stärkt politiken kring mänskliga rättigheter. Det är vi i Feministiskt initiativ som tryckt på i de frågorna, ingen annan. Det är stort, det vi åstadkommer i maktens rum”, kommenterar Stina Svensson, gruppledare Feministiskt initiativ Göteborg.

 

F!s bidrag till den rödgröna budgeten

  • 40 miljoner för att inrätta ett familjecenter för socioekonomiskt utsatta människor. Syftet är att ge stöd både akut och långsiktigt för särskilt utsatta individer i Göteborg. Centret ska fungera som en brygga mellan enskilda personer och olika samhällsinstanser och erbjuda såväl akut stöd som en mer långsiktig planering för en bättre situation ur ett socialt, ekonomiskt och hälsomässigt perspektiv. Pengarna fördelas över tre år.
  • 12 miljoner till förstärkning av integrationscentrum. Pengarna fördelas över tre år och bidrar bland annat till att stötta de unga asylsökande människor som blir av med sin gode man när de fyller, eller skrivs upp till, 18 år.
  • 7,2-miljoner för en mer tillgänglig stad. Pengarna används under tre år till att ta fram en rapport om livsvillkor för människor med funktionsnedsättning, kompetensutveckling bland stadens bolag och förvaltningar om initiativet Enkelt avhjälpta hinder, personalförstärkning för att möta den ökade mängden anmälningar till appen Enkelt avhjälpta hinder samt utbildning om syntolkning för ledsagare och handledarpersoner anställda av staden.
  • 6 miljoner för ökat inflytande hos unga. Pengarna används under tre år för att söka upp och nå ut till de av stadens ungdomar som upplever att de har sämre tillgång till arbets- och bostadsmarknaden. Syftet är att öka deras kunskaper om mänskliga rättigheter, antirasism, feminism och demokrati samt att ta fram initiativ baserat på deras verkliga behov.
  • 0,5 miljoner till utredning om Ungdomens hus i centrum. En utredning om möjligheterna till ett stort Ungdomens hus i centrala Göteborg kommer att tillsättas.
  • 0,7 miljoner till uppföljning av upphandlingar. Målsättningen är att säkerställa att stadens upphandlingar följer exempelvis djurskydds- eller hållbarhetskraven.
  • 0,5 miljoner till utredning om minskat användande av engångsartiklar i offentlig verksamhet. På sikt vill vi minska miljöpåverkan genom att minimera användandet av engångsartiklar i framför allt plast.

F! Göteborg