ETC Debatt: Stoppa jakten på oskyldiga papperslösa

ETC Debatt 5 maj 2017: Genom att bemöta människor med kärlek vägrar vi låta hatet vinna, skriver Sanna Ghotbi och Stina Svensson, Feministiskt initiativ Göteborg.

Kort efter vansinnesdådet i Stockholm gick den svenska regeringen ut med flera insatser för att intensifiera jakten på papperslösa. Polisen ska kunna begära ut uppgifter om män, kvinnor och barn som sökt hjälp hos socialtjänsten. Människor som flyr undan våld, tortyr, förföljelse och krig ska fängslas i väntan på utvisning.

Den här samhällsutvecklingen, där regeringar använder sig av enskilda brottsutövares handlingar för att jaga oskyldiga människor, har vi sett tidigare i historien. Det har lett till rasprofilering där poliser stoppar och trakasserar människor baserat på hudfärg.

Forskning visar att det är i samhällen där misstro och hat gror som våldsextremism får fäste. Att ta ifrån mänskliga rättigheter och misstänkliggöra en stor grupp redan utsatta människor leder till ett splittrat samhälle där hatbrott och våldsdåd ökar.

Det är oerhört bekymmersamt att regeringen väljer att skuldbelägga papperslösa individer istället för att inse att de är offer för en terror värre än vad vi kan föreställa oss.

I Göteborg har den intensifierade jakten på papperslösa lett till att polisen uppsöker arbetsplatser för att leta efter människor som fått avslag på sin asylansökan.

Polisen ställer nu också krav på att socialtjänsten ska lämna ut uppgifter om enskilda personer som inte begått något brott annat än att de tvingats gömma sig i Sverige.

Det hindrar människor från att få sina mest akuta behov tillfredsställda, då färre kommer att våga söka sig till socialtjänsten. Det är en kränkning av människors rätt till social trygghet och det går stick i stäv med stadens barnperspektiv, då många av de som behöver hjälp är familjer med barn.

Feministiskt initiativ Göteborg kommer aldrig att låta utsatta grupper bli slagpåse i kampen mot terrorn.

I stället har vi, tillsammans med övriga partier i det rödgrönrosa styret, genomfört flera insatser för att tillgodose grundläggande mänskliga rättigheter för papperslösa.

Vi har säkrat deras rätt till akutbistånd, utbildat socialchefer och första socialsekreterare i papperslösas livsvillkor, startat flera projekt för att ge stöd med SFI och grundläggande akutbehov samt samarbetat med civilsamhället som möter papperslösa i sitt dagliga arbete. Samtidigt har vi satsat resurser för att arbeta mot våldsbejakande extremism i alla dess former.

Vi får inte glömma att Sverige visade sin styrka i en tid av rädsla när folket i Stockholm under hashtagen #openstockholm öppnade sina hem och hjärtan för människor i nöd. Genom att bemöta människor med kärlek vägrar vi låta hatet vinna och genom att skapa inkludering kan terroristerna inte splittra oss.

Sanna Ghotbi
Stina Svensson

Feministiskt initiativ Göteborg

F! Göteborg