Vill du hänga med oss hela vägen in i valet 2018?

Kallelse till extrainsatt årsmöte för Feministiskt initiativ Göteborg 2017

 

När: 13 maj 2017 klockan 14.00- 15.00
Var: F! Göteborgs lokal, Djurgårdsgatan 10, Göteborg

Kära medlem!

Styrelsen för Feministiskt initiativ Göteborg kallar till extrainsatt årsmöte med syftet att välja nya styrelseledamöter.

Alla som är bosatta i Göteborg och betalat sin medlemsavgift för 2016 får rösta på mötet. Vi tar inte emot motioner som rör styrdokument inför det här mötet då det är ett extrainsatt möte, utan hänvisar motioner till ordinarie årsmöte nästkommande år. Nedan ser ni dagordning för kommande möte.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen
Feministiskt initiativ Göteborg

Dagordning:

§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§4 Val av justerare samt rösträknare
§5 Fastställande av dagordning
§6 Fråga om mötets behöriga utlysning
§7 Fastställande av röstlängd
§8 Val av styrelsemedlemmar för kommande mandatperiod
§9 Övriga frågor
§10 Mötets avslutande

Frågor? Mejla till goteborg@feministisktinitiativ.se

 

F! Göteborg