Hallå där! Isabela Duarte Nilsson, ny styrelseordförande för Feministiskt initiativ Göteborg

Isabela Duarte Nilsson är ny styrelseordförande för Feministiskt initiativ Göteborg.

Isabela Duarte Nilsson är ny styrelseordförande för Feministiskt initiativ Göteborg.

”Hur kan jag inte engagera mig i det enda partiet i Sverige med ett tydligt intersektionellt perspektiv och en aktiv fredspolitik? Hur kan jag låta bli att organisera mig med andra som vill föra in en genuint solidarisk hållning i svensk politik?” Så resonerade Isabela Duarte Nilsson, ny på posten som styrelseordförande för Feministiskt initiativ Göteborg.

Vad vill du fokusera på som styrelseordförande 2017 – och varför? 

Avgående styrelsen har beskrivit 2016 som ett år då organisationen verkligen tog form. Strukturerna kring de olika medlemsutskotten stärktes och det skapades rutiner kring möten och kommunikationsöverföring mellan politiker, styrelse och medlemmar. Dessutom fick F! Göteborg sin första egna lokal.

Tack vare den förra styrelsens framgångsrika arbete med att skapa strukturen internt kan vi tillsammans i den nya styrelsen jobba för att tillgängliggöra politiken. Jag tror att många väljer att inte engagera sig för att det känns övermäktigt och svårtillgängligt, vilket jag under mina knappa två månader som styrelseordförande upptäckt att det verkligen inte är. Det är bara att lära sig grunderna, kavla upp ärmarna och börja jobba för ett bättre samhälle. Få saker är så belönande som att skapa verkliga förändringar till det bättre. Den glädjen vill jag dela med alla som är intresserade av att göra skillnad.

Vad ser du mest fram emot?

Att sjösätta ”Politikens ABC” – ett seminarieprogram som startar i höst. Vi kommer att erbjuda föreläsningar och seminarier där en får lära sig allt om hur politiken fungerar, hur de olika ideologierna ser ut och hur F! står i relation till dessa. Syftet är att bilda och inspirera och framförallt tillhandahålla information och kunskap hellre än att propagera. Lyckas vi med det tror jag att effekten blir att många väljer att engagera sig och gå med i partiet.

Vad händer alldeles härnäst?

Just nu sitter jag med planeringen av en kick-off, där styrelsen, politikerna och våra olika utskott ska presentera sina respektive uppdrag och definiera hur vi fortsättningsvis ska ta Fi Göteborg till nya höjder.

Till sist: vad gör du på valnatten 2018?

Planen är att äta rosa jordgubbstårta och fira att det första feministiska partiet i Sverige har kommit in i riksdagen.

F! Göteborg