Fi Göteborg representerade på spanska Podemos feministiska konferens

Samtidigt som helgens partikongress pågick var vår kommunfullmäktigeledamot Sanna Ghotbi på plats i Barcelona för att delta i en feministisk konferens arrangerad av Podemos, Spaniens vänsterparti. Feministiska aktivister och politiker från hela landet var inbjudna för att delta i diskussioner och paneler om hur de kan skapa en feministisk organisationsstruktur och politik. Sanna deltog i ett panelsamtal på temat ”Vad händer när feminister kommer in i makten?” där hon berättade om vårt kommunpolitiska arbete. Deltagarna var inspirerade av alla förslag vi fått igenom på områden som exempelvis förbättrade arbetsvillkor för stadens anställda, motverkandet av våld i nära relationer, en tillgänglig stad med ett program för enkelt avhjälpta hinder samt rättigheter för papperslösa och utsatta EU-medborgare.

– Jag pratade även om den ökade nationalismen med alltfler högerextrema partier i Europa, något som de spanska feministerna kände igen. När det gäller våld i nära relationer, blev många förvånade över det höga antalet anmälningar eftersom det finns en bild av Sverige som ett jämställt land. Deltagarna blev glada och imponerade över hur Fi blivit en motkraft till den ökade rasismen och hur våra konkreta politiska förslag kunnat motarbeta diskriminering och säkra mänskliga rättigheter, säger Sanna Ghotbi.

Podemos feministiska grupp kommer göra ett studiebesök hos Fi Göteborg under våren och vi ser fram emot att göra fler internationella utbyten för att främja en global feministisk rörelse.

Syntolkning: Ett bildkollage där bilden ovan föreställer Sanna och Åsa, representant för Unga Feminister, i panelsamtal, bilderna nedanför är på Sanna och Åsa tillsammans med fyra politiker i Podemos.

Podemos konferens

F! Göteborg