Pressmeddelande: F!, V och MP står inte ut

FullSizeRender

Ensamkommande barn riskerar att rivas upp från skola och familjehem och en del riskerar att bli gatubarn. Sedan kommunerna inte längre får statlig ersättning för de barn som fyller eller skrivs upp till 18 år har det blivit ett stort problem för många barn. Göteborgs stad måste ta ansvar. 
– Vi står inte ut, säger MP-V-Fi-politikerna samfällt.

När kommunerna inte längre får statlig ersättning för dessa barn, har kommunerna ändå möjlighet att ta ansvar för att de ska få gå klart gymnasiet. Andra partier vill inte att kommunen ska ta ansvar av kostnadsskäl.

– Det kostar förstås att låta dessa barn fortsätta gå i skolan. Men det handlar om att värna de unga och de mänskliga rättigheterna. De befinner sig i ovisshet helt utan nära och kära. Vi kommer ändå få kostnader i slutändan, när dessa blir gatubarn, säger Ulf Kamne (MP), kommunalråd.

När de ensamkommande tonåringarna tvingas flytta och kommunen inte längre tar ansvar hamnar de på ett av Migrationsverkets boenden för vuxna. På annan ort och utan personal och stöd. Flera av dessa ungdomar har återvänt till Göteborg, den stad de känner till och har byggt upp ett liv i med vänner. Då tvingas de leva utan stöd på gatan och flera hamnar i Nordstan.

– De hamnar i kläm när de bryts upp från det enda sociala sammanhang de har i Sverige. De förväntas själva hitta skola, fritidsaktiviteter och skapa nya sammanhang. Det är ovärdigt att ungdomar som haft det så svårt hanteras på det här sättet, säger Daniel Bernmar (V), kommunalråd.

Personalen som arbetar med barnen vittnar om att många mår dåligt. De befinner sig i väntans tider i ett för dem helt främmande land och har stort behov av stöd. De behöver hjälp att finna verktyg för att hantera den kris de hamnat i.

– Det är en självklarhet att kommunen ska ta ansvar för dessa människor som på grund av rättsosäkra och inhumana åldersuppskrivningar förlorar allt hopp om framtiden. Vi kan inte se på när unga människors liv raseras på det viset, säger Stina Svensson (Fi), gruppledare.

F! Göteborg