Personlig assistans är en mänsklig rättighet

”Personlig assistans är både en mänsklig rättighet och en förutsättning för många att kunna delta i demokratin och samhällslivet,” sa vår kommunpolitiker Julia Bahner på dagens manifestation ”Assistans är frihet – Rädda LSS”. Se hela talet här:

F! Göteborg