”F! har öppnat upp nya dörrar och synliggjort maktrelationer”

F! Göteborgs styrelse är ansvarig för vår verksamhet i Göteborg och håller ihop alla delar av vår organisation. Roman Stahlman är en av de fantastiska personer som sitter i styrelsen och ser till att alla medlemmar har en stabil och hållbar organisation att engagera sig i. Vi ställde några frågor till Roman om hur året med styrelsen har varit.

Hur kommer det sig att du sökte dig till F!?

Båda mina föräldrar är feminister och socialister, med betoning på socialister. Jag identifierade mig länge med socialismen då jag såg klassamhället som problemet som föranledde alla andra problem. Det var först när några vänner började uppmärksamma mig mer på könsdiskriminerande och rasistiska beteenden hos mig själv och ifrågasätta mina attityder som jag verkligen började förstå hur inrotade de här problemen är i vår kultur. F! blev därför ett naturligt val för mig, då de till skillnad från andra partier inte behandlar sådana frågor som sekundära och indirekta.

Hur har året i styrelsen varit?

Det har varit väldigt lärorikt. Jag valdes in som suppleant (en form av reserv), då jag inte riktigt visste hur mycket tid jag skulle hinna lägga ner och för att lära mig mer om organisationen och hur F! fungerar. Men jag fick en mer eller mindre ordinarie roll direkt. Min osäkerhet försvann ganska snabbt och det underlättades mycket av att alla var så välkomnande och inkluderande. Jag tycker att styrelsen och F! i sin helhet jobbar väldigt inkluderande och antihierarkiskt. Vi jobbar aktivt med redskap för att motverka sådant som härskartekniker och att någon pratar för länge och tar för mycket plats, och för att alla ska känna sig inkluderade. Här har F! öppnat upp många nya dörrar för mig vad gäller synliggörande och arbete mot underliggande maktrelationer.

Vad är din roll i styrelsen?

Min främsta uppgift har varit att vara en länk mellan evenemangsutskottet och styrelsen och så har jag ansvarat för den nya antirasistiska studiecirkeln. Det har även varit mycket jobb med den nya lokalen som vi fick tillträde till i juni.

Vad är du mest stolt över?

Mest stolt var jag första maj då F! skulle hålla tal vid Järntorget. Som vanligt var det vita män med bestämd röst om ”hur det skall vara” som höll tal för flera av de övriga – socialistiska – partierna. För F! höll tre personer tal; ingen av dem var en vit man. Deras tal var olika, från olika perspektiv och i olika form. Till en början blev jag generad inför de andra partierna eftersom det inte var ”klockrena” framträdanden utifrån hur tal brukar hållas. Men plötsligt insåg jag hur många personer som vanligtvis inte kommer till tals i den snäva politiken och då vände det. Jag blev enormt stolt istället!

Var uppdraget som du hade trott?

Jag trodde först att det krävdes vissa förkunskaper för att kunna delta i styrelsen, men det fick jag ganska snabbt klart för mig att så var det inte. Jag trodde inte heller att det skulle gå så snabbt att kunna få ansvar för stora projekt, möten osv. Som sagt; vi jobbar mycket antihierarkiskt, vilket gör att människor växer!

Om du fick bestämma enväldigt i en fråga, vad skulle du bestämma?

Då skulle jag vilja ha ett samhälle där vi inte bara accepterar olikheter, utan även omfamnar dem. Där vi inte bara accepterar känsloutlevelse, att visa svaghet, utan även upphöjer det. Ett samhälle där, det som vår kultur betecknar som feminint får en värdig roll.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att söka till styrelsen?

Det är bara att köra! Det är väldigt lärorikt och roligt, samtidigt som det är mycket att göra. Det är ett bra sätt att lära känna organisationen och personerna som utgör den och nu har vi ju även en ny lokal som är grym! Vi ser det som väldigt positivt om fler personer vill söka till styrelsen även om, och kanske till och med framförallt, om ni inte har några förkunskaper om styrelsearbete eller F! Göteborg. Så var det i alla fall för mig 🙂

 

Är du eller någon du känner intresserad av att ingå i styrelsen nästa år? Mer information hittar du här. 

Styrelseledamoten Roman Stahlman.

Styrelseledamoten Roman Stahlman.

F! Göteborg