Stina jobbar för att F! Göteborg ska vara en hållbar och tillgänglig organisation

F! Göteborgs styrelse består av ett gäng entusiastiska, dedikerade och hårt arbetade personer. Vi har intervjuat några av medlemmarna i styrelsen och nu är det dags att presentera Stina Sewén.

Hur kommer det sig att du sökte dig till F!?

Jag har tidigare varit engagerad i politiska sakfrågor; rättvis handel, papperslösas rätt till vård, asylrättsfrågor och rätten till sin kropp/sexuell hälsa. Under praktikperioder på sjuksköterskeprogrammet blev jag frustrerad över orättvisorna i tillgång till vård och hälsa och att arbetsförhållandena vara så tuffa och prioriteringarna så hårda. Hur dessa kvinnodominerade branscher kan pressas på detta sätt när vi lever i ett så rikt land. Vi måste föra en annan politik för att jämna ut den växande ojämlikheten! Jag kände mig trött på att påverka politiker och ville själv bli en. För att skapa en mer jämlik värld tänker jag att vi måste se hur olika maktordningar, som rasism, ålderism, klass, kön, funktionalitet, sexualitet mm samverkar, se ekonomin som ett verktyg som behöver anpassas efter planetens förutsättningar samt ha ett rättighets-tänk som inte bygger på nationsgränser och medborgarskap; därför var Fi partiet för mig!

Hur har året i styrelsen varit?

Lärorikt, utmanande, roligt! Det har varit spännande och givande att vara med och utveckla och bygga upp en organisation med mycket drömmar, viljor och ambitioner. Att försöka få ihop alla delar till en hållbar och tillgänglig organisation där vi jobbar tillsammans (med kärlek som drivkraft 🙂 ). Det är verkligen en utmaning både i praktik och teori att få ihop viljor och ideal med tillgängliga resurser.

Vad är din roll i styrelsen?

Jag är kontaktperson för politikutskottet och stöttar politikerna för att få bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Jag jobbar också med att hålla ihop verksamheten som görs i den praktiska kommunpolitiken med övriga delar av organisationen, tex genom att anordna utbildnings- och strategidagar för styrelse, kommunikatörer och politiker samt vara en informationslänk mellan de grupperna. Jag har också varit en av kontaktpersonerna för externa organisationer, där vi bland annat träffat representanter från vårdförbundet, Svenska Afghanistankommittén och demokratiaktivister från Burma.

Vad är du mest stolt över?

Mest stolt är jag över att vi under detta år hittat en lokal där vi kan mötas enklare och tänka vidare smarta tankar, lära av varandra och hänga! Och att vi nu har två fantastiska kommunikatörer som förstärker kommunikationsutskottet och lyckas kommunicera vad vi gör! Jag är också stolt över att vi i praktiken börjat forma den organisation som föregående styrelsen skissade fram, en styrelse som håller samman organisationen där medlemmarna är kärnan och verksamheten främst sker i utskotten.

Var uppdraget som du hade trott?

Det har varit mycket mer varierande är vad jag trodde, mer praktiskt och tanke-utmanandeNär jag gick med i styrelsen trodde jag inte att jag skulle skruva upp bokhyllor, åka på second hand-rundor, diskutera skatteregler och läsa kommunlagen till exempel. Och jag visste inte att jag skulle få samarbeta med så härliga människor!

Om du fick bestämma enväldigt i en fråga, vad skulle du bestämma?

Då skulle jag genomföra en reformation av det ekonomiska systemet internationellt så att denna ojämlikhet i utnyttjande av resurser och ekonomiska skillnader plattas ut, världen blir mer rättvis och jordens resurser används på ett hållbart sätt!

Vad skulle du säga till någon som funderar på att söka till styrelsen?

Sök! Det finns verkligen en bredd i vad du kan göra i styrelsen och du får en bra förståelse för organisationen i sin helhet. Se till att du frigör tid i ditt liv för uppdraget, det tar sin tid men ger fantastiskt mycket tillbaka.

 

Är du eller någon du känner intresserad av att ingå i styrelsen nästa år? Mer information hittar du här. 

stinas2

 

F! Göteborg