Vi stödjer dagens demonstration mot flyktingpolitiken

Idag demonstrerade många människor utanför kommunfullmäktige och på Gustav Adolfs torg mot den nya flyktingpolitiken. Budskapet var en human flyktingpolitik och en stad där alla känner sig trygga.

Dagligen hör vi om krig och konflikter runt om i världen, och det är för närvarande 65 miljoner människor på flykt. Vi som omvärld, både länder, städer och kommuner måste agera solidariskt och utifrån de mänskliga rättigheterna.

Om rådande flyktingsituation kan vi läsa i kommunfullmäktiges delårsrapport som kom upp som ett ärende på dagens kommunfullmäktige. Vi kan också läsa att det blivit svårare att komma till Sverige, och att färre personer söker asyl i Sverige.
Sveriges beslutsfattande gällande lagar kan vi inte påverka i kommunfullmäktige men vi bör omnämna den nya lagstiftningen, se vilka konsekvenser det skapar för enskilda människor och arbeta för en förändring.

Vi stödjer dagens demonstration mot nuvarande flyktingpolitik och vi ser en styrka i att röster höjs för mänskliga rättigheter.
Vi i Fi ser det också som en enorm styrka att vi som stad har en stor uppslutning i arbetet för mänskliga rättigheter och en human flyktingpolitik, och vi ser det som viktigt att vi från politiskt håll lyssnar till detta, oavsett politisk nivå.

I en tid då fler människor än någonsin är på flykt ska vi som land inte stänga gränser och göra migrationspolitiken mer restriktiv. Som land ska vi verka för en human flyktingpolitik, och lyssna på alla de människor som står upp för asylrätten och för mänskliga rättigheter. Som land och som stad skulle vi kunna göra mer i situationer när människor flyr för sina liv. Vi behöver kanske tänka om, om hur mottagandet ska se ut, och behöver också ta tillvara de engagemang som finns i exempelvis Göteborg.

// Feministiskt initiativ Göteborg genom KF-gruppen

Julia Bahner, Roman Stahlman och Stina Svensson utanför kommunfullmäktigesalen, med en banderoll där det står: Tillsammans för Västra Göteborg och Rätt till asyl.

Julia Bahner, Roman Stahlman och Stina Svensson utanför kommunfullmäktigesalen, med en banderoll där det står: Tillsammans för Västra Göteborg och Rätt till asyl.

F! Göteborg