F! Göteborgs ordförande: ”Mest stolt är jag över våra medlemmars engagemang”

Bakom kulisserna i F! Göteborg finns det ett gäng som styr, fixar och håller ihop organisationen – vår fantastiska styrelse. Vi har intervjuat några av medlemmarna i styrelsen och först ut är vår ordförande Nathalie Bödtker-Lund.

Hur kommer det sig att du sökte dig till F!?

Jag har arbetat som producent och projektledare både i det fria kulturlivet och i större organisationer i ca tio år. Både privat och i mitt arbetsliv har jag mött så mycket orättvisor på alla nivåer som fick mig att vilja engagera mig ännu mer. Jag sökte mig till F! för att det är det enda politiska parti som på allvar pratar om intersektionalitet och förstår nödvändigheten av att analysera, hantera och förändra parallella system, maktstrukturer och orättvisor för att kunna nå förändring.

Vad är din roll i styrelsen?

Jag är ordförande i styrelsen vilket framförallt innebär ett övergripande ansvar för ekonomin i föreningen tillsammans med kassören samt att vara sammankallande till alla möten, lägga upp mötesstruktur och följa upp saker så att de blir gjorda.

Hur har året i styrelsen varit?

Det har varit ett utmanande och inspirerande år. Vi har fortsatt att bygga strukturer för en fungerande organisation. Vi har fokuserat på att stärka våra utskott (F! Göteborgs medlemmar är verksamma i medlemsutskott, kommunikationsutskott, politikutskott, evenemangsutskott och bildningsutskott, red anm), tillgängliggöra vår politik med bl a en studiecirkel, arrangerat massor med event och flyttat in i en egen lokal med allt vad det innebär. Under våren var jag även kontaktperson och sammankallande i evenemangsutskottet men det blev på bekostnad av mitt ordförandeskap och en hel del idéer jag ville driva hanns inte med. Nu i höst har vi renodlat våra roller och det känns som att vi hittat en mer fungerande form för hur vi arbetar.

Vad är du mest stolt över?

Mest stolt är jag över den unika kompetens var och en besitter i vår styrelse, och över det engagemang våra medlemmar har som får mig att vilja gå genom eld och vatten för oss tillsammans.

Om du fick bestämma enväldigt i en fråga, vad skulle du bestämma?

Jag har inte tillräckligt mycket sakkunskap i en politisk fråga för att kunna svara helt uppriktigt på denna fråga. Frågor jag brinner för är bl a asylpolitik och integrationsfrågor, tillgänglighet till kultur, hälsa för alla och bostadspolitik.

Det är snart dags att nominera och söka till styrelsen inför nästa år. Vad skulle du säga till någon som funderar på att söka till styrelsen?    

Fråga dig vad det är du vill göra: är det att bedriva styrelsearbete eller vara aktivist? Styrelsearbetet innebär mycket möten där frågor ska diskuteras och beslut ska tas. Styrelsen arbetar med organisationsstruktur och verksamhetsplan. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet för att göra detta men gärna en nyfikenhet och vilja att lära. Att sitta i styrelsen är oerhört lärorikt och en får en unik inblick i både F!:s politik och vad det innebär att bedriva styrelsearbete. Om du hellre vill vara aktivist är det bättre att söka dig till ett av våra utskott.

 

Är du eller någon du känner intresserad av att ingå i styrelsen nästa år? Mer information hittar du här. 

nathalie

F! Göteborgs ordförande Nathalie Bödtker-Lund.

 

F! Göteborg