F! tar plats i Göteborgs stads nya inköps- och upphandlingsnämnd

Torsdagen den 13 oktober beslutade kommunfullmäktige att inrätta Göteborgs stads inköps- och upphandlingsnämnd, en helt ny nämnd där Feministiskt initiativ har tagit plats som ersättare. Göteborgs stad köper in en stor mängd varor och tjänster varje år och platsen ger F! möjlighet att påverka vilka leverantörer som kommunen väljer.

Louise Thörnqvist, som i vanliga fall är ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i fullmäktige för Göteborgsregionens kommunalförbund, har valts ut att sitta tillfälligt som ersättare i den nya nämnden tills dess att vi i F! rekryterat en ny nämndsperson. Håll utkik här på vår hemsida, på facebook och instagram om du som medlem är intresserad av att söka uppdraget till våren.

louise_thornqvist_bw

4 frågor till Louise Thörnqvist
F!:s ersättare i Göteborgs stads inköps- och upphandlingsnämnd  

Hur känns det?

Det är väldigt roligt att vi har fått ytterligare en nämndplats. Jag är tillfällig ersättare för F!, och ser fram emot att vi i F! kommer att vara med från början i den nya nämnden. Jag ser det både som en kul uppgift och ytterligare en erfarenhet för oss som parti.

Vad kommer den nya nämnden att göra?

Den nya nämnden kommer att ta över hanteringen av Göteborgs stads inköp och upphandlingar, tidigare har inköp och upphandlingar skötts av ett kommunalt bolag. Vi som sitter i kommunfullmäktige kommer i och med den nya nämnden närmare dessa beslut än tidigare.

Ersättare i nämnd – vad innebär det?

Inom F! har vi flera politiker som är just ersättare i nämnder. Ersättare i en nämnd har lika stort utrymme att diskutera, lägga förslag och yttranden som de ordinarie ledamöterna, men för att rösta och yrka krävs att en ordinarie är frånvarande och att vi träder in som tjänstgörande ersättare. Vi från F! finns alltid på plats i nämnden och är med och påverkar, även när vi inte får rösta eller yrka.

Vad betyder det för F! Göteborg att få en plats i den nya nämnden?

F! får nu ytterligare ett politiskt sammanhang att genomföra vår politik på. För oss är det viktigt att handel sker utifrån etik, mänskliga rättigheter, bra arbetsvillkor, hållbarhet och att djuretiska aspekter beaktas. I det här sammanhanget har vi större möjlighet att påverka just detta då nämnden ska hantera upphandling av varor och tjänster.

F! Göteborg

Lämna ett svar