Fi-politiker träffar burmesiska aktivister

Tisdagen den 20 september gästades Feministiskt initiativ Göteborg av sex aktivister från Burma som deltar i ett studieprogram för att öka kunskapen om demokratiska påverkansmetoder och icke-diskriminering. Det blev ett spännande samtal mellan aktivisterna och Fi:s lokala politiker om bland annat vapenexport, normkritiskt språkbruk och bistånd.

De sex aktivisterna har gedigna erfarenheter av arbete för mänskliga rättigheter i det som varit ett av världens mest stängda länder. Ei Mon Phyo har arbetat med kvinnors rättigheter i nästan tio år. Kyaw Swar Htay och Ko Ko Naing har tidigare varit politiska fångar. Idag arbetar Kyaw Swar Htay för att stötta andra politiska fångar och deras familjer medan Ko Ko Naing arbetar för att civilsamhället ska få ökat inflytande i politiska processer. La Eh Do har skrivit en rapport om förhållandena för arbetare i textilfabriker i Burma och Thailand. Sai Kyaw Thet Naing arbetar för shan-folkets rättigheter i den konfliktdrabbade regionen i norra Burma. Zwe Nay Naung arbetar för en ungdomsorganisation med att motverka diskriminering.

Aktivisterna var inbjudna av Svenska Burmakommittén och studieprogrammet bygger på skräddarsydda studiebesök med syftet att öka kunskap om demokratiska påverkansmetoder, dialog och förhandling. Temat för 2016 är icke-diskriminering. Fi:s politiker Julia Bahner, Gudrun Tiberg och Louise Thörnqvist berättade tillsammans med styrelseledamot Stina Sewén inledningsvis om hur och varför Fi bildades och om partiets arbete och framgångar lokalt, bland annat för att uppvärdera kvinnors arbete, ge ökade rättigheter till papperslösa och EU-migranter, stöd till kvinnojourer och införande av normkritisk pedagogik.

Gästerna var väl införstådda med att Sverige är en av världens största vapenexportörer och frågade hur Fi ser på det. Förutom att kritisera svensk vapenexport berättade Fi:s politiker om hur partiet arbetar för att förändra retoriken – istället för att prata försvarspolitik pratar Fi om säkerhetspolitik – mänsklig säkerhet. Intresset för fredsfrågor var stort bland gästerna, som berättade att mycket behöver göras för att involvera kvinnor i detta arbete i Burma.

Även om det så klart finns stora skillnader mellan situationen för mänskliga rättigheter i Burman och Sverige finns det också likheter. Ei Mon Phyo som arbetar för kvinnors rättigheter frågade vad straffet för våldtäkt är i Sverige. Fi:s politiker berättade att det ofta delas ut låga straff men att det största problemet är att så få anmälningar leder till fällande domar.

-Precis så är det i Burma också, konstaterade Ei Mon Phyo. Rättssystemet skyller på kvinnan som blivit våldtagen och kallar henne för ”dålig kvinna”. Slående likheter finns med Sverige där många våldtagna kvinnor tvingats besvara frågor om exempelvis sin klädsel under rättegångar. I båda länderna är det många kvinnor som aldrig går till polisen eftersom det så sällan leder till rättvisa.

På nationell nivå har Fi nyligen diskuterat utvecklingen av partiets biståndspolitik. Stina från Fi Göteborgs styrelse passade på att fråga hur aktivisterna tycker att länder som Sverige bör utforma biståndet till länder som Burma.

– Massor av biståndsorganisationer arbetar i Burma, men många saknar kunskap om den lokala kontexten, berättade La Eh Do. Hon lyfte fram vikten av att arbeta i nära partnerskap med lokala organisationer som har kunskap om vad som behövs på lokal nivå. Behovet är som allra störst bland flyktingar och internflyktingar på gränsen mellan Burma och Thailand menar La Eh Do.

Även om militären fortfarande har stort inflytande över politiken i Burma och det finns många utmaningar har det skett en utveckling de senaste åren när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter.

– Att vi kan vara här på detta besök visar att det skett framsteg, sa Zwe Nay Naung innan ett givande möte mellan aktivister och politiker som alla brinner för mänskliga rättigheter avslutades.

burma-aktivister

De burmesiska aktivisterna tillsammans med Fi:s politiker samt Stina från Fi Göteborgs styrelse och Johanna från Fi Göteborgs kommunikationsutskott.

 

 

 

F! Göteborg