Tibbes stadsdel prisad för arbetet med LSS

Gudrun Tiberg

 

Gudrun Tiberg

Gudrun Tibbe Tiberg, ordförande i funkisrådet i Örgryte-Härlanda. Foto: Minna Rantasalo.

Efter en jämn finalkamp tog stadsdelen Örgryte-Härlanda hem andrapriset i tävlingen Sveriges Bästa LSS-kommun1. Vår kommunpolitiker Gudrun ”Tibbe” Tiberg är ordförande för funkisrådeti stadsdelen och mycket glad över utmärkelsen.
–      Det är en ära att vara ordförande i rådet och nu blir det ännu roligare att jobba med de här frågorna, säger hon.

Du är ersättare i stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda. Vad innebär det?
Det innebär att jag går på nämndmöten och arbetar med inriktningsdokumentet som ska visa för förvaltningen vad vi ser som de mest prioriterade satsningarna. Vi arbetar utifrån stadens gemensamma inriktningsdokument, så våra val grundar sig i den politik som den rödgrönrosa majoriteten i staden beslutat sig för.

Enligt juryn utmärkte sig SDN Örgryte-Härlanda särskilt för satsningarna på ”intern samverkan och rutiner vid våld i nära relationer”. Kan du berätta om de satsningarna?
Jag skulle tro att det handlar om utbildningarna i alternativ kommunikation vi genomför med de som gör brukarrevisioner i stadsdelen. Utan en god kommunikation med brukarna är det ju omöjligt veta vilka förändringar de behöver för ett gott liv.

Enligt Bengt Westerberg, som var moderator för prisutdelningen, var kampen mellan er och vinnande kommunen Botkyrka så jämn att man hade kunnat dra lott om förstapriset. Hur vill du att ni ska arbeta för att ligga i topp även nästa år?
Glädje i arbetet och positiv återkoppling är jätteviktigt, så det här priset i sig är en bra grogrund för framgångsrikt arbete framöver. Vi förlägger också varje rådsmöte så att jag kan ta med mig synpunkter in i nästa nämndmöte utan att processerna blir så långa. Sedan bjuder vi in gäster till våra funkisrådsmöten så att vi hela tiden får nya kunskaper. Bland annat ska vi få lära oss om de dövas situation i stadsdelen. Vi har ofta upp till fyra tolkar med oss på mötena så att vi kan kommunicera utan hinder. Det är jätteviktigt och så roligt att se att det fungerar.

 

 

1 Bästa LSS-kommun är en tävling utlyst av Föräldrakraft, Dagens Omsorg och ABH Utbildning och Rådgivning. Priset ”Bästa LSS-kommun” går till den kommun som är värd att uppmärksamma för positivt arbete med LSS, lagen om stöd och service till vissa med funktionsvariation.

Funkisrådet i Örgryte-Härlanda ska bidra till ökad kunskap om levnadsvillkoren för personer med funktionsvariation och leda till ökad delaktighet och inflytande utifrån kommunala och nationella funktionsvariationspolitiska mål.

 

 

 

F! Göteborg