”Ibland är det ensamt att driva frågor om jämställdhet och mänskliga rättigheter”

Efter valet 2014 fick F! Göteborg inte bara tre mandat i kommunfullmäktige utan också ett antal ersättarplatser i stadens nämnder. Åsa Nilsen (F!) sitter som ersättare i Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning.
– När jag började i nämnden var jämställdhet, normkritiskt perspektiv och mänskliga rättigheter inte något det pratades om, detta tycker jag har förändrats, säger Åsa om sina två år i nämnden.

I Göteborg finns ett antal fackförvaltningar och stadsdelsförvaltningar, som var och en leds av en nämnd. I nämnderna sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. De anställda tjänstepersonerna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har till uppgift att samordna arbetsmarknadspolitiska insatser i staden. De ska särskilt rikta sig till de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Dessutom ansvarar nämnden för vuxenutbildningar.

Åsa arbetar för att integrera ett normkritiskt perspektiv i nämndens arbete och för att det ska genomsyras av jämställdhet och mänskliga rättigheter. En fråga Åsa driver extra mycket är normkritisk rekrytering på förvaltningen. Detta innebär exempelvis att förvaltningen ska anställda personer med funktionsvariationer och utomeuropeisk härkomst.
– Det handlar om att skapa en rättvis rekrytering och att få syn på de maktstrukturer som finns i organisationen för att kunna förändra. Det duger inte att säga att ingen med utomeuropeiskt ursprung söker sig till vår organisation. Istället behöver vi förstå vilka rekryteringskanaler vi behöver använda för att nå den grupp vi söker, säger Åsa.
Inför varje nämndmöte har de rödgrönrosa ett förmöte där de handlingar som är på dagordningen diskuteras. På dessa möten kommer Åsa med förslag utifrån Fi:s politik.

– Ofta glöms frågor om jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter bort och då lyfter jag de frågorna. Bara genom att vi finns i nämnderna och ständigt påminner om dessa perspektiv, gör vi skillnad, säger Åsa.

Åsa berättar att det är spännande att vara med och förändra genom arbetet i nämnden, samtidigt som uppdraget också är utmanande och svårt.
– De frågor vi driver handlar om kunskap, och det kan ibland kännas ensamt att driva frågor om jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter, säger hon och lägger till att det roligaste med uppdraget är de studiebesök hon får möjlighet att delta i. Att vara ute i olika verksamheter och ”se verkligheten” leder inte sällan till att politiken utvecklas och blir ännu bättre.

Åsa

Åsa Nilsen, ersättare i Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning.

 

F! Göteborg