Jack Lukkerz på West Pride om: Den dolda populationen

Svartvit porträttbild föreställande sexolog Jack Lukkerz
Svartvit porträttbild föreställande sexolog Jack Lukkerz

Jack Lukkerz medverkar i Fi Göteborgs panelsamtal under West Pride 2016. Fotograf: Christoph Lukkerz.

”Räcker det inte med en normbrytning?” Studier visar att HBTQ-personer som lever med funktionsnedsättning upplever att de inte får lov att vara sig själva. Omgivningen har svårt att hantera personer som bryter mot flera normer.
Jack Lukkerz, sexolog och deltagare i Feministiskt initiativs panelsamtal under West Pride, håller med:
– Det här är en dold population, säger han.

Jack Lukkerz är sexolog och har forskat om sex- och samlevnadsundervisning hos personal inom gymnasiesärskola och vuxenhabilitering. Han vet att personal tenderar att ta för givet att människor som lever med intellektuell funktionsnedsättning är heterosexuella. Och det är en tendens som måste utmanas. Särskilt eftersom det handlar om en grupp som själva har starka fördomar om HBTQ-personer.
– Personer med intellektuell funktionsnedsättning är inte homofobiska. Men inom gruppen finns en begränsad förmåga att förstå normer och identitet och då är det lätt att ta till sig fördomar som finns i omgivningen. Man kanske inte ens greppar att det är okej att vara HBTQ-person, utan tycker att man är en dålig människa med lågt värde, säger Jack Lukkerz.

Han har noterat att det finns för lite forskning om gruppen HBTQ-personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning. Och i den forskning som finns dominerar män, medan kvinnor och transpersoner är  mer osynliga. För att kunna främja inkludering och motverka diskriminering bör man vara medveten om att det finns olika lager av stigman, menar Jack Lukkerz.
– Utifrån ett intersektionellt perspektiv finns det flera lager. Lever man med funktionsnedsättning så är det ett stigma att man också är en HBTQ-person. Men man måste dessutom vara medveten om könsidentitet och då hamnar kvinnor och transpersoner längst ned i hackordningen.

Jack berättar vidare att personer som lever med intellektuella funktionsnedsättning tenderar att besvara frågor på ett sätt som lever upp till rådande normer i samhället. Det ställer höga krav på de forskare som vill ta reda på mer om hur situationen ser ut för den här gruppen, som måste avgöra om svaren är tillrättalagda eller inte. Och personal ute på boenden och verksamheter spelar en viktig roll för att möjliggöra mer och bättre forskning.
– Det är jätteviktigt att skapa säkra miljöer och utrymmen där man får vara sig själv. Platser där man känner sig säker och fri och kan blomma ut.

 

Fotnot: Jack Lukkerz deltar i Feministiskt Initiativs panelsamtal Funktionalitet inom HBTQ-rörelsen under West Pride torsdagen den 9 juni klockan 13-13:45 på Göteborgs konstmuseum. Lokalen är tillgänglig för rullstol och permobil och det finns stortoalett och hörslinga. Julia Bahner är moderator.

 

F! Göteborg