Initiativtagare till Kvinnofolkhögskolan prisad av Göteborgs stad

Göteborgs Stads förtjänsttecken delas sedan 1948 ut till personer som gjort betydande insatser för Göteborg. Feministiskt initiativ hade i år nominerat Kerstin Lindahl, en av initiativtagarna till Kvinnofolkhögskolan, som emottog utmärkelsen på den traditionella utdelningen 31 maj. 

Kerstin är en av de framsynta personer som skapade Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Kerstin är, med sina snart 90 år, fortfarande aktiv i skolans stödförening. Det förnämliga bibliotek som skolan byggt upp har Kerstin stöttat.

Kerstin har, både med personlig närvaro och ekonomiskt, under en lång följd av år stöttat uppbyggnaden av ett daghem i favelan Santa Marta i Rio de Janeiro. Nu stöttar hon även skolbarn i Ghana.

Kerstin har tidigare varit ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige för Vänsterpartiet och varit verksam i Estetiska gruppen i bostadsrättsföreningen Masthugget.

Kerstin har arbetat på Göteborg Energi AB som karttekniker. Redan 1976 startade Kerstin där, inom kommunaltjänstemännens fackförbund, numera Vision, den första jämställdhetsgruppen på dåvarande Energiverken. Arbetet fördes framåt och utvecklades ända tills Kerstin gick i pension. Då hade jämställdhetsarbetet på Göteborg Energi AB utvecklats till ett av de mest välrenommerade i staden.

Vi vill tacka Kerstin för arbetet i kampen för ett jämställt och bättre samhälle på så väl lokal som global nivå.

Louise Thörnqvist, ersättare kommunfullmäktige
Gudrun Tiberg, Ersättare kommunfullmäktige, ersättare SDN Örgryte-Härlanda

Staffan (Kerstins barn), Kerstin Lindahl, Gudrun Tiberg och Louise Tjörnqvist.

Staffan (Kerstins barn), Kerstin Lindahl, Gudrun Tiberg och Louise Tjörnqvist.

 

 

 

F! Göteborg