F! Göteborg lyfter fram ideella krafter

Feministiskt initiativ Göteborgs förslag att ge bidrag till ideella föreningar som arbetar med jämställdhet och nyanlända har godkänts i kommunfullmäktige. Alla ledamöter har varje år möjlighet att lämna in förslag på hur utdelningen från Olof och Caroline Wijks fond ska fördelas. I år fick vi igenom två av våra förslag vilket innebär stöd till två föreningars viktiga arbete för nyanlända tjejer i Göteborg. 

Olof och Caroline Wijks fond har ett brett syfte där avkastningen ska gå till allmännyttiga, kulturella eller välgörande ändamål i Göteborg. I år var fokus organisationer som arbetar med inkludering av nyanlända. F! Göteborgs ledamöter i kommunfullmäktige kontaktade inför nomineringarna organisationer som delar våra värderingar. De fick sedan möjlighet att skriva en ansökan om hur de vill utveckla sin verksamhet.

Följande föreningar föreslogs av Fi och har fått bidrag:
Futebol dá força, en ideell organisation som syftar till att stärka tjejers självkänsla, självförtroende och självbild samt att ge dem konkreta verktyg för hur de själva kan förbättra sina framtidsutsikter. Sedan 2015 bedriver föreningen Futebol Aberto öppna fotbollsträningar endast för tjejer i Göteborg. Föreningen ansökte om bidrag för att göra en riktad insats för att engagera asylsökande tjejer (6-20 år) på de öppna träningarna, samt engagera tjejernas familjer i aktiviteter.

KFUM Göteborg är en ideell förening som arbetar med ungdomsinflytande utifrån ett rättighetsbaserat och normkritiskt synsätt. De skapar mötesplatser för ungas delaktighet, inflytande och meningsfull fritid. KFUM Göteborg och andra föreningar har haft svårigheter att involvera tjejer i sina verksamheter. Särskilt nyanlända tjejer är en svårare målgrupp att nå. Föreningen ansökte om bidrag för att kunna fortsätta med sin tidigare lyckade tjejverksamhet, som de inte längre har finansiering för. Syftet är att rekrytera fler tjejer till verksamheterna, kartlägga vilka aktiviteter som efterfrågas bland målgruppen och även skapa en frizon för tjejer och transpersoner.

Vi lämnade även in förslag på stöd till Föreningen Hoppet och RFSL Newcomers, men dessa blev det tyvärr avslag på, på grund av regler som vi inte kände till vid ansökningstillfället. För att läsa mer om ärendet (föreningarnas ansökningar, styrelsens motivering till bifall och avslag samt andra partiers motioner) klicka här.

 

F! Göteborg