Var med och skapa sakpolitisk föreläsningsserie

Under hösten 2016 planerar Fi Göteborg att genomföra en föreläsningsserie om olika politiska teman som vi vill ha mer kunskap om. Målet är dels att utveckla vår politik och dels att fler personer ska känna lust att engagera sig i sakpolitiska frågor. 

Föreläsningarna kan till exempel handla om bostadsbyggande, djurrätt, skolpolitik, miljö, socialpolitik etc. Särskilt efterfrågat från våra politiker är kommunal bostadspolitik och arenafrågor. Ambitionen är att vi ska lära oss mer tillsammans med hjälp av kunniga, ibland externa, föreläsare.

Varje tillfälle är tänkt att ha följande upplägg:

– Föreläsning av en eller flera personer/organisationer som är kunniga på området, eller ett panelsamtal med flera experter

– Workshop / diskussion med fokus på hur vi kan omsätta kunskapen i vår politik
Vill du vara med och ansvara och arrangera ett eller flera tillfällen? Har du idéer om hur vi på bästa sätt genomför föreläsningsserien? Varmt välkommen på planeringsmöte den 15 juni kl 18 då vi planerar föreläsningsserien tillsammans.

Om du vill ansvara för en föreläsningskväll, fundera gärna på följande inför mötet:

– Tema för föreläsningen
– Tänkbara organisationer eller personer att bjuda in som medverkande
– Om du har specialkompetens inom ett särkilt område
– Om du har den tid som kan behövas för att arrangera detta

 

Tid för planeringsmötet är den 15 juni kl. 18 på Kvinnofolkhögskolan som är tillgänglig.
Vi frågor är du välkommen att maila politikutskottet: politik@figoteborg.se. Märk gärna mailet med ”Föreläsningsserie”.

F! Göteborg