Vi lär oss politik tillsammans


Inför kommunfullmäktige i april lanserade Fi Göteborg en ny typ av förmöten. Förmötets syfte var att vi som parti ska lära oss mer om de politiska processerna och prata om just politik: allt från motioner och processer till hur det politiska arbetet går till. Tanken är att vi lär oss tillsammans och att det ska finnas utrymme för alla sorters frågor från alla som deltar: sympatisörer, medlemmar och väljare.


På mötet deltog två av våra politiker: Gudrun Tiberg, som representerar Fi som ersättare i både stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda och kommunfullmäktige samt Louise Thörnqvist, som är ersättare i kommunfullmäktige. Totalt var det sex personer som träffades i ungefär en timme innan kommunfullmäktiges möte började. Både stora och små frågor diskuterades. Ett av de ämnen som var högaktuellt just då var en motion från borgarna för att stoppa försöket med sex timmars arbetsdag, som pågår på Svartedalens äldreboende i Göteborg.

Motionen hann aldrig behandlas på kommunfullmäktiges möte den 21:e april, men kom upp på nytt i maj. Försöket får politiskt stöd så att det kan fortsätta vilket vi är mycket nöjda med eftersom innovationer på arbetstidsområdet är av stor vikt för ett hållbart arbetsliv. Den första utvärderingen, gjord av en forskare som följer projektet, visar på positiva resultat; bland annat färre sjukskrivningar bland personalen och mer aktiviteter för de boende.

Vid förmötet samtalade vi även om hur ett politiskt förslag blir verklighet, hur partierna arbetar och hur arbetsordningen ser ut. Samtliga mötesdeltagare var peppade och eniga om att fler sådana här möten behövs. Dels för att det är lärorikt men också för att flera medlemmar efterfrågat renodlade medlemsträffar, där vi fokuserar på politik och det politiska arbetet.

 Fi Göteborg har som ambition att ha fler förmöten av den här karaktären, så håll utkik på vår hemsida och på Facebook inför kommande möten. Nästa möte är den 2/6 klockan 15.00 på Café Festival i Nordstan som är tillgängligt. 

Kom ihåg att allt vi gör, det gör vi tillsammans!

F! Göteborg