Abort på agendan vid möte med Polens feministiska parti

I april träffade våra göteborgspolitiker, Julia Bahner och Louise Thörnqvist, en representant för det polska feministiska partiet Partia Kobiet, Monica Kwiatkowska. Fi har sedan gammalt ett samarbete med fler feministiska partier i Europa: det tyska, det spanska och det polska.

 

Monica berättade om den kamp partiet driver i Polen och om målet att påverka samhället genom politiska förändringar och det politiska systemet på samma sätt men inifrån. En av de frågor som för närvarande är högaktuell för Partia Kobiet är abortfrågan då det finns ett förslag från de styrande i Polen om en anti-feministisk abortlag, vilken skulle få mycket negativa konsekvenser om den blev verklighet. Den skulle inskränka rätten för kvinnor att bestämma över sina egna kroppar och riskera människoliv.

 Monica berättade att Partia Kobiets kamp är tuff och kantad av svårigheter. Det beror enligt Monica på många invånares misstänksamhet mot politiska partier men också på att partiet har en feministisk ideologi som bas. Den internationella kvinnodagen, 8:e mars, uppmärksammas betydligt mycket mindre i Polen än i Sverige.

 


Julia och Louise å sin sida berättade om det arbete Fi gör i Göteborg, där vår feministiska politik blivit verklighet och gav tips om hur Fi arbetat i hela Sverige för att komma dit där vi är idag och vilka mål vi har framöver.

 Samtidigt som det finns flera olikheter mellan Partia Kobiets och Feministiskt initiativs förutsättningar finns det också många likheter. Med fler feministiska partier runt om i världen ser vi att vi faktiskt kan förändra världen till att bli mer säker, human och jämlik. 

Fi Göteborg kommer att skriva ett brev, som handlar om rätten till abort samt vikten av att kunna påverka politiken och samhällsstrukturer inifrån de politiska rummen, och skicka till Partia Kobiet.
image1.JPG

Julia Bahner, Monica Kwiatkowska och Louise Thörnqvist som står tillsammans. På bilden syns Feministiskt initiativs logga i rosa samt Partia Kobiets logga i blått.

F! Göteborg