F! Göteborg stödjer Ship to Gazas kvinnobåt

Efter nio år av blockad och flera fullskaliga militära överfall är förödelsen i Gaza enorm och livet för palestinierna där mycket hårt. Friheten, framtiden och själva hoppet är satta i blockad. Människor i Gaza måste få leva, resa, handla och exportera.

F! Göteborg ställer sig bakom Ship to Gazas kampanj ”kvinnobåt till Gaza” där två båtar med enbart kvinnor som besättning och delegater ombord, seglar för att återupprätta internationell rätt och mänskliga rättigheter i Östra Medelhavet. Vi är extra glada för att Ship to Gaza i år sätter ett särskilt fokus på kvinnors situation under blockaden och även kvinnors viktiga roll i motståndet.

women's boat to Gaza

F! Göteborg