Nu satsas 11 miljoner på alla människors rättigheter

Knuten näve med citat om att mänskliga rättigheter är för alla.

Den rödgrönrosa ledningen prioriterar mänskliga rättigheter. Alla människors rättigheter. Därför satsas nu 11 miljoner av budget 2017 på åtgärder för att stärka livssituationen för papperslösa och socioekonomiskt utsatta EU-medborgare i Göteborg.
– Rättigheter och behov är mänskliga, inte medborgerliga, säger Stina Svensson (Fi).

FN:s konvention om mänskliga rättigheter är tydlig. Den gäller alla, oavsett medborgarskap. Sverige har ratificerat, det vill säga gjort giltig, konventionen och överenskommelserna finns nedbrutna i bland annat socialtjänstlagen, som styr kommunens arbete med sociala frågor.

Trots detta lever papperslösa och socioekonomiskt utsatta EU-medborgare i Göteborg utan möjlighet att tillgodose basala behov som mat för dagen, ett värdigt hem och skydd från våld. Med budgetsatsningarna hoppas den rödgrönrosa ledningen närma sig ett samhälle där alla människors rättigheter räknas. Det ska möjliggöras genom samarbete med civilsamhället via idéburet offentligt partnerskap.
– Vi vill att asylsökande och papperslösa ska få läsa svenska för invandrare och delta i vuxenutbildning. Vi vet att många vuxna på asylboenden längtar efter detta och forskning visar att individer som saknar meningsfull sysselsättning löper stora hälsorisker, säger Sanna Ghotbi (Fi).

Staden ska även göra en utbildningssatsning för förste socialsekreterare och chefer inom individ- och familjeomsorgen, för att säkerställa hög kunskap om papperslösa och socioekonomiskt utsatta EU-medborgare.
– Satsningen markerar att arbetet med mänskliga rättigheter inte enbart kan bäras av ideella krafter. Att utbilda de som präglar verksamheten i individ- och familjeomsorgen är också i linje med stadens riktlinjer för försörjningsstöd som förtydligar papperslösa och utsatta EU-medborgares rätt att söka akutstöd, säger Sanna Ghotbi.

Det nuvarande ideella samarbetet som finns i form av ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) kring utsatta EU-medborgare ska fortsätta och antalet boendeplatser ska öka. Staden ska också samarbeta med ett antal ideella verksamheter för att tillgodose grundläggande behov som mat, boende, busskort, medicin- och sjukvårdsavgifter för personer som lever papperslöst.
– Göteborg är i förändring. Staden behöver utvecklas för att möta de behov som uppstår när människor flyr från pågående krig, konflikter och diskriminering. Genom att möjliggöra stöd och service på ett jämlikt sätt kan vi skapa social hållbarhet för alla. De här budgetsatsningarna är en viktig del i en kommunal feministisk politik, säger Stina Svensson.

 

FAKTA
De 11 miljonerna – fördelade

• Inledning av ett idéburet offentligt partnerskap för papperslösa – 4 miljoner
• Boende för utsatta EU-medborgare – 3 miljoner
• SFI och vuxenutbildning för papperslösa och asylsökande – 2 miljoner
• Inventering av och införande av samordningsnummer för verksamheter som saknar det – 1 miljon
• Utbildningssatsning för chefer och förste socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen – 1 miljon

F! Göteborg

Lämna ett svar