Genombrott i Fi Göteborgs arbete för papperslösa och EU-medborgare

Sedan Fi kom in i kommunfullmäktige har frågan om papperslösa och utsatta EU-medborgares rättigheter stått högt på dagordningen. Vi ser nu resultatet av arbetet då det i de nya riktlinjerna för försörjningsstöd för första gången står att papperslösa och utsatta EU-medborgare har rätt att söka akutbistånd. Dessutom har Fi Göteborg fått igenom att organisationer som arbetar med papperslösa kan söka föreningsbidrag och få pengar för sin verksamhet.

– Ingenstans i de FN-konventioner Sverige ratificerat står det att rätten till t.ex. tak över huvudet, ekonomiskt frihet och social trygghet ska vara knutna till medborgarskap, medborgarstatus eller uppehållsrätt, säger Sanna Ghotbi, en av Fi:s ledamöter i Göteborgs kommunfullmäktige.

Sedan Sanna kom in i kommunfullmäktige 2014 har hon drivit frågan om papperslösas och EU-migranters rättigheter. Utgångspunkten har varit att papperslösa och utsatta EU-medborgare ska ha rätt till ekonomiskt bistånd på samma sätt som andra invånare i Göteborg. I kommunen inkluderas dessa rättigheter i socialtjänstlagen, som är en delvis nedbrytning av de olika konventionerna Sverige skrivit under och som säger att alla människor som vistas i staden ska ha rätt till stöd.

– När vi kom in i kommunfullmäktige lyckades vi få igenom att en utredning skulle göras kring om papperslösa barnfamiljer ska ha rätt till ekonomiskt bistånd. Och resultatet kom nu i år då det i de nya riktlinjerna för försörjningsstöd för första gången stod att papperslösa och utsatta EU-medborgare har rätt att söka akutbistånd! Detta borde egentligen vara självklart, men vi ser det som ett steg i rätt riktning. Och ett bevis för att vi som parti gjort avtryck på väldigt kort tid, säger Sanna.

I år har också ett annat av Fi:s budgetförslag blivit verklighet. Organisationer som arbetar med papperslösa kan nu söka föreningsbidrag och få pengar för sin verksamhet. Sanna har sedan två år tillbaka varit sammankallande i ett nätverk bestående av ideella organisationer, papperslösa själva, politiker och tjänstepersoner som vill arbeta för att situationen för papperslösa ska förbättras i Göteborg. I detta nätverk har olika frågor diskuterats i syfte att utbyta erfarenheter och komma med konkreta förslag för hur vi kan tillgodose de rättigheter som idag kränks.

– I längden är det ohållbart att ideella krafter ska ta ansvar för något som egentligen kommunen borde göra och alla ideella verksamheter som arbetar med papperslösa och utsatta EU-medborgare har som mål att avveckla sig själva. Just nu är dock vår förhoppning att detta nätverk kommer fortsätta vara ett sätt för politiker att möta både papperslösa och organisationer som arbetar med papperslösa för att öka sin kunskap och kunna göra ett bättre arbete, förklarar Sanna.

Fi Göteborg har också fått igenom att två miljoner kronor ska gå till arbetet med utsatta EU-medborgare i det IOP (Idéburet offentligt partnerskap) som kommunen har tillsammans med den ideella sektorn. Här finns det en dagcentral där det erbjuds mat, vila, kläder och möjligheten att få sina hygienbehov tillgodosedda, ett nattboende, en öppen förskola för barn till utsatta EU-medborgare och ett vägledningscentrum.

– Vi är otroligt glada över de förslag vi fått igenom, men vi har en lång bit kvar tills alla människor i staden har samma rättigheter. Så vi kommer fortsätta driva frågorna, nu närmast under våren i budgetförhandlingarna inför budgeten 2017 där vi fortsatt driver flera förslag för att förbättra situationen för papperslösa och utsatta EU-medborgare, avslutar Sanna.

DSC_7015 kopia

Sanna Ghotbi, ledamot i kommunfullmäktige.

 

 

F! Göteborg