Att debattera med en Sverigedemokrat

Sedan 2006 sitter Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Göteborg vilket lett till att rasistiska och sexistiska uttalanden görs på regelbunden basis. På mötet idag torsdag den 17:e mars ställde Lars Hansson (SD) en interpellation som så tydligt visar på deras rasistiska grund och deras okunnighet. Vår gruppledare Stina Svensson svarade honom så här:

Ja, du borde vara orolig. Du borde vara orolig över det sexuella våld som drabbar kvinnor (och barn). Våldet har flera dimensioner. Våldet kan ta sig i olika uttryck. Genom makt och kontroll över kvinnor, ta på våra kroppar, bedöma våra kroppar, hota om våld och slutligen utöva våld. Våld som dödar.

Det går inte att se på någon om den utövar våld. Det finns inget speciellt utmärkande hos den mannen där du kan säga att där går en våldsman. Det kan vara din granne, det kan vara din arbetskamrat, det kan vara den du möter på gatan, det kan vara en polis, det kan vara en politiker. Ja det kan hända och har hänt. Lennart Geijer, Sveriges justitieminister i början på 70-talet, köpte sex av minderåriga. Politiker i nutid som tafsat på sina kollegor som är kvinnor, sagt något om deras utseende, andra som skyllt på rökiga lokaler (på den tiden rökning fortfarande var tillåten på lokal)

Ett exempel är er egen partikollega Gunnar Håkansson, Orsa som i ett inlägg på Facebook med anledning om övergreppen i Köln, undrade om inte Gudrun Schyman gillar att bli tagen med våld. Erik Almqvist och Kent Ekeroth som med järnrör i handen skrek hora till en kvinna. Se i dina led, Lars. Se till era politiker, er trollsvans och ta frågan på allvar.

Sexuella trakasserier är inte ett nytt problem i Sverige, som du tycks tro. En majoritet av Sveriges och världens kvinnor utsätts, enligt WHO med flera. Enligt en aktuell studie med 42 000 kvinnor i EU uppger 55 procent sig utsatta för sexuella trakasserier efter sin 15-årsdag. Sverige toppar statistiken med hela 81 procent. Rapporter som talar om att unga kvinnor upplever sexuellt våld och hot dagligen och det går så långt som till våldtäkter. Vi kvinnor lever med våldet dagligen. Det går under huden. Det blir ärr.

Det är obegripligt hur du kan påstå att vi inte ha en aning om hur utbrett våld mot kvinnor är. Decennier av våldsforskning och statistik på nationell, EU- och global nivå visar med smärtsam tydlighet att det är genom den manliga kulturen som våld förekommer – överallt. Och nej inte alla män men män är överrepresenterade enligt statistik från Brå, Brottsförebyggande rådet. 98% av dem som misstänkts för sexualbrott är män. Det är männen som är den gemensamma nämnare och inte det ni påstår, kultur och etnicitet.

Vi har satsat flera miljoner i den rödgrönrosa budgeten på både förebyggande arbete och det kontinuerliga arbetet med skydd för våldsutsatta. En annan viktig del är kunskap om demokrati, mänskliga rättigheter och normkritik – något som alla stadens anställda ska ha kunskaper om och därför satsar vi på kompetensutveckling. Vi satsar också på skolan, så att barnen växer upp och lär sig respektfulla och jämlika sätt att relatera till varandra – våldet ska aldrig ses som ett bra alternativ. Det är så vi förändrar: genom att ta ansvar och gå från ord till handling – inte genom att misstänkliggöra grupper och spä på myter och rädslor.

F! Göteborg