Stina Svensson läser 8:e mars-manifestet

Inspirerade av kvinnorörelsen har representanter från freds, miljö och den antirasistiska feministiska rörelsen under ledning av regissören Stina Oscarson tagit fram ett dagsaktuellt manifest. Detta lästes upp på över hundra 8:e mars-firanden i hela landet. Här kan ni se när Stina Svensson (F!:s gruppledare i kommunfullmäktige) läser manifestet i Göteborg.

F! Göteborg