Hallå där, Nathalie Bödtker-Lund, nyvald ordförande i Fi Göteborg!

På årsmötet den 14:e februari valdes Nathalie Bödtker-Lund till ordförande för Fi Göteborg. Vi ställde några frågor till henne efter årsmötet.

Grattis till ordförandeposten, hur känns det?

Det känns fantastiskt, jag är hedrad över utnämningen.

Hur vill du leda styrelsearbetet?

Jag vill arbeta för en styrelseorganisation där vi använder våra resurser på ett smart sätt och effektiviserar vårt arbete. En hållbar styrelse skapar en hållbar organisation som ska leda till en hållbar politik.

Vilka är dina viktigaste frågor?

Som ordförande kommer mitt fokus att vara att fortsätta organisera vårt interna arbete i styrelsen så att vi kan skapa förutsättningar för våra politiker att driva vår politik. Jag önskar också att vi 2016 satsar mer på utåtriktat arbete med fokus på medlemmar och bildning.

Vad har du för visioner för Fi Göteborg?

Vår organisation ska fungera över tid, jag vill att vi skapar förutsättningar för de som engagerar sig att vilja fortsätta långsiktigt. Vi ska välkomna nya medlemmar ännu bättre och erbjuda möjlighet till fördjupning i vår politik. Vi ska synas mer utåt med evenemang och aktiviteter, gärna utanför centrum.

Vad ser du mest fram emot?

Att komma igång! Vi har två styrelsemöten inbokade redan. Under våren har vi flera stora evenemang såsom 8 mars, 21 mars (som är den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering – eventet kommer sannolikt att äga rum den 20 mars), 1 maj och West Pride.

Nathalie

F! Göteborg