Fi välkomnar nya bostäder för flyktingar i Göteborg

Göteborgs Stad planerar att bygga tillfälliga modulbostäder för flyktingar på ett antal platser runt om i staden i syfte att snabbt skapa bostäder för nya invånare. Eftersom de utvalda platserna är spridda över hela staden kan detta bidra till att minska segregationen. Vi i Fi Göteborg välkomnar förslaget som kan hjälpa ett stort antal personer att snabbt få ett ordnat boende.

Behovet av nya bostäder är stort, särskilt för stadens nya invånare. Att ha ett tryggt boende är viktigt för oss alla och vi menar att det gynnar hela staden att snabbt ordna boenden för nyanlända. Att ge människor möjligheten att skapa sig en trygg och stabil tillvaro är också ett sätt att värna de mänskliga rättigheterna.

När människor flyr från krig och tortyr är det vårt gemensamma ansvar att se till att dessa personer får ett bra och värdigt bemötande. Vi måste med samlade krafter, så väl offentliga, ideella som medmänskliga, skapa en bättre tillvaro för våra medmänniskor som sökt asyl. Med rätt stöd och rätt insatser, och genom ett värdigt mottagande kan vi skapa en känsla av gemenskap i samhället där vi bor. Vi lägger grunden för trygghet för alla, oavsett om vi just landat i Sverige eller bott här länge. De planerade boendena är ett steg i rätt riktning.

Däremot är vi oroliga över de diskussioner som de tillfälliga bostäderna gett upphov till. Informationsmöten om de nya bostäderna kommer att hållas i de stadsdelar där de är tänkta att uppföras. Vi vill uppmana dig som antirasist och feminist att delta vid informationsmötena och höja din röst för de mänskliga rättigheterna – såväl rätten till asyl som rätten till bostad. Har du inte möjlighet att besöka ett informationsmöte, eller om du inte bor i något av de områden som förslaget berör, höj din röst i andra sammanhang. För att skapa ett samhälle där alla kan vara delaktiga krävs det att vi alla är med och bidrar. Tillsammans skapar vi ett bättre och mer jämlikt Göteborg.

Nathalie Bödtker-Lund,
Ordförande Fi Göteborg

 

F! Göteborg