Fi Göteborg har valt ny styrelse

Låt oss presentera Fi Göteborgs nyvalda styrelse! Från vänster: Emma Helmin, ledamot, Nathalie Bödtker-Lund, ordförande, Stina Sewén, ledamot, Roman Stahlman, suppleant, Tobias Ekblom, ledamot och Åsa Hansson, ledamot. Saknas på bilden gör My Ojaste, kassör och Jenny Svärdsäter, ledamot. 

IMG_6528_2

Fi Göteborg hade den 14:e februari ett fullspäckat årsmöte med val av styrelse och andra förtroendeposter och behandling av en rad propositioner och motioner. Bland annat klubbades förändringar i vår kommunpolitiska plattform igenom inom områdena miljö, omsorg och arbete.

Den avgående styrelsen avtackades och deras arbete med den interna organisationsutvecklingen uppmärksammades särskilt.

F! Göteborg