Alla barn ska ha rätt till ett värdigt liv, Valfridsson!

Den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, har nu överlämnat sin slutredovisning till ansvarig minister Åsa Regnér. Som väntat är förslaget i linje med hans moderata partitillhörighet: allmänheten uppmanas att inte skänka pengar till de som tigger och till kommunerna är hans rekommendationer att de inte ska erbjuda långsiktiga och legala boendelösningar eller skolgång till barnen. Rekommendationerna går stick i stäv med de internationella konventioner och förordningar om mänskliga rättigheter som Sverige har ratificerat. Särskilt anmärkningsvärt i sammanhanget är den feministiska regeringens planer att göra barnkonventionen till svensk lag, vilket skulle göra det omöjligt att neka barn utbildning.

Den grundläggande frågan handlar dock om att Valfridsson genom sina rekommendationer väljer att ytterligare fördjupa dessa människors utsatthet och fattigdom, vilket måste ses i historiens ljus. Så sent som 2014 släppte den förra regeringen Den mörka och okända historien – Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet. Inte kan väl den nuvarande regeringen mena allvar med att redan nu förpassa denna kunskap till arkivet och istället låta historien upprepa sig?

Utsatta EU-medborgare som saknar uppehållsrätt, alltså har befunnit sig här mer än tre månader och inte anses vara ekonomiskt aktiva, räknas inte som papperslösa. De hamnar helt enkelt i ett slags rättsligt mellanrum där de nekas medborgliga rättigheter, då de exempelvis inte omfattas av de nya lagarna kring sjukvård och skolgång för papperslösa och asylsökande. Barn till utsatta EU-medborgare är idag de enda barnen i Sverige som inte anses ha rätt till skolgång. Även i sina hemländer utsätts de av systematisk diskriminering, vilket bland annat påverkar möjligheten till skolgång för barnen och arbete för föräldrarna. I Göteborg har vi i den rödgrönrosa ledningen valt att ta vårt ansvar genom att erbjuda barn till utsatta EU-medborgare skolgång och därmed möjligheten till en bättre framtid. Vidare erbjuder vi genom ett samarbete med ideella organisationer förskola, språkundervisning, natthärbärge och annan service. Även på Gotland finns goda exempel, där regionen i liknande samarbeten driver boende till självkostnadspris och erbjuder socialt stöd. Det går inte att isolera våra svenska kommuners insatser för utsatta EU-medborgare utan att ta med den historia av rasism riktad mot romer som vi har i Sverige. Genom att kriminalisera grupper på grund av etnicitet och ekonomisk status skapar vi större klyftor, utsatthet och fientlighet – en grogrund för den ökning av hatbrott som vi redan ser. Därför uppmanar vi regeringen att förpassa Valfridssons rekommendationer till den mörka historia de tillhör och istället hålla sitt löfte om att göra barnkonventionen till lag – för alla barns rätt till ett värdigt liv. Det förpliktigar att kalla sig en feministisk regering.

Sanna Ghotbi (Fi)
Julia Bahner (Fi)

F! Göteborg