Motioner och propositioner publicerade

Nu finns motioner och propositioner upplagda under fliken Årsmöte 2016. Motioner och propositioner är förslag på förändringar av vårt politiska program och våra stadgar som kommer att behandlas på årsmötet den 14:e februari genom omröstningar. Gå in och läs och fundera kring hur du vill rösta!

F! Göteborg