Intervjuserie med styrelsen: ”Vi är en enorm kraft tillsammans”

Sist ut i vår intervjuserie med styrelsen är Nathalie Bödtker-Lund. Läs och inspireras att nominera dig själv eller andra till styrelsen!

Nathalie_F!

Vad gör du i styrelsen?
Jag har fokuserat på att projektleda våra evenemang tillsammans med evenemangsutskottet. Jag har även arbetat en hel del med intern organisationsstruktur både inom styrelsen men även för våra utskott.

Vad har varit roligast?
Att lära känna alla aktiva medlemmar samt politiker, vilken enorm kraft vi är tillsammans! Även det organisatoriska arbetet är intressant, hur en bygger en fungerande organisation.

Om du fick enväldigt bestämma i en nationell fråga, vad skulle du bestämma?
Allas rätt till bostad! Regleringar och en politisk styrning på bostadsmarknaden som kan ge fler hyresrätter med hyror som även låginkomsttagare har råd med.

Hur blev du intresserad av att vara med i styrelsen?
Jag var på ett medlemsmöte efter sommaren 2014 och blev frustrerad över att det inte fanns något enkelt sätt att engagera sig. Det fanns ingen struktur för detta, det som vi nu byggt upp under drygt ett år.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att söka styrelsen?
Det är ett otroligt roligt och lärorikt arbete! Styrelsearbetet är ju att i första hand att leda organisationen och hjälpa våra medlemmar att engagera sig, om de vill, samt skapa förutsättningar för våra politiker att utföra sitt arbete.

Nomineringstiden till ny styrelse och revisorer är öppen till 1 februari. Nyfiken? Mer information hittar du här. 

 

F! Göteborg