Intervjuserie med styrelsen – ”Det roligaste är att se att vi faktiskt gör skillnad”

Näst ut bland de styrelseledamöter i Fi Göteborg vi intervjuar i vår intervjuserie är ingen mindre än vår ordförande My Ojaste!

My_F!

Vad gör du i styrelsen? 


Jag har varit ordförande för Fi Göteborgs styrelse, vilket innebär att jag har haft det övergripande ansvaret för styrelsens arbete, lett våra möten och sett till att alla gör det de ska (skratt). Utöver det har jag även varit en spindel i nätet mellan styrelsen och våra förtroendevalda politiker.

Vad har varit roligast? 

Något av det absolut roligaste med att vara med i styrelsen har varit att se hur det en gör faktiskt gör skillnad, både inom organisationen men framför allt i politiken. Dessutom får en träffa så mycket härligt folk!

Om du fick bestämma enväldigt i en nationell fråga, vad skulle du bestämma?


Åh, det hade varit något… Jag hade, som en början, gjort det lättare att få igenom ett juridiskt könsbyte samt infört ett tredje juridiskt kön. Svårigheterna att byta sitt juridiska kön är förödande för många transpersoner samtidigt som alla inte får plats i kategorierna kvinna och man. Den förändringen kan inte komma tidigt nog!

Vad skulle du säga till någon som funderar på att söka till styrelsen?


Sök! Din kompetens och energi är guld värd, resten lär en sig!

 

Nomineringstiden till ny styrelse och revisorer är öppen till 1 februari. Nyfiken? Mer information hittar du här. 

F! Göteborg