Nominera Fi Göteborgs styrelse!

styrelsen

Nu är det dags att nominera till posterna som styrelseledamot och revisor för Feministiskt initiativ Göteborg. Du kan nominera dig själv eller någon annan (som du först tillfrågat om den vill bli nominerad). Alla poster väljs på ett år. Vi tar emot nomineringar fram till 1 februari.

Feministiskt initiativ Göteborg har en aktiv styrelse, tre mandat i kommunfullmäktige och ett tiotal politiker i Göteborgs stad. Vi är ett parti som växer och vill engagera ännu fler människor i att driva feministisk politik. Styrelsen har medlemmarnas förtroende att driva arbetet i organisationen framåt och har bland annat ansvar för politik, ekonomi och kampanjverksamhet. Revisorernas uppgift är att inför årsmötet 2016 kontrollera och godkänna föreningens ekonomiska redovisning. Som revisor bör du ha viss erfarenhet av bokföring och redovisning.

Eftersom vår politik utgår från våra egna erfarenheter av sexism, rasism, funkfobi, transfobi och olika former av diskriminering ser vi gärna sökanden som bär på dessa erfarenheter.

Om urvalsprocessen

Valberedningen kontaktar alla som blir nominerade för att göra ett urval följt av personliga intervjuer. Inför intervjun kommer du att bli ombedd att skicka CV och två referenser. Inför årsmötet den 14e februari kommer valberedningen att presentera sitt förslag till styrelse och revisorer. Detta kommer att finnas tillgängligt på Fi Göteborgs hemsida.

Valberedningen består av

Samira Abutaleb Rosenlundh
Ulrika Centerwall
Cecilia Kristoffersson
Li Kristjansdottir
Olga Vallinsgren   

Nomineringarna görs till ulrika.centerwall@feministisktinitiativ.se

Vänliga hälsningar

Valberedningen Feministiskt initiativ Göteborg

F! Göteborg