GP Debatt: Ta bort onödiga hinder – Göteborg ska bli tillgängligt

GP Debatt 3:e december: Höga trösklar och onödiga trappsteg ska bli ett minne blott. Nästa år satsar vi 20 miljoner på att förstärka arbetet, skriver företrädare för Göteborgs rödgrönrosa ledning på Internationella tillgänglighetsdagen.

Alla ska ha samma möjligheter till delaktighet i samhället – oavsett funktionsförmåga, står det skrivet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Göteborgs stad har omsatt dessa rättigheter i ett program om full delaktighet. Programmet är utvecklat tillsammans med funktionshinderorganisationer och togs med politisk enighet i kommunfullmäktige.

Förra året vann Göteborgs stad EU-kommissionens utmärkelse Access City Award för arbetet med att minska funktionshinder i staden, framförallt för det strategiska arbetet och inventeringen av alla offentliga lokaler. Men vi ska göra mer.

Fysisk tillgänglighet är avgörande för delaktighet och utgör ett av de tio prioriterade målen i den svenska funktionshinderpolitiken. Vi i Göteborgs stad har inflytande och ett stort ansvar för den politiken.

Satsar 20 miljoner

För oss rödgrönrosa är visionen att Göteborg ska vara en tillgänglig stad för alla och därför satsar vi 20 miljoner kronor i budgeten för 2016 på arbetet med att undanröja enkelt avhjälpta hinder. Det kan handla om onödiga trappsteg, tunga dörrar, dålig belysning eller ljudmiljö, men även om bristande kontrastmarkering, avsaknad av teleslinga eller liknande hinder, som enkelt kan förbättras.

Vår målsättning är att alla enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade i kommunens publika lokaler och på allmän plats under mandatperioden. Tillgänglighetsarbetet är dock ständigt pågående eftersom lokalutbudet ständigt förändras. Den rödgrönrosa ledningen i Göteborgs stad har satt ribban högt för vårt arbete med funktionshinderfrågor. Samarbetet med funktionshinderorganisationerna är avgörande men även privata fastighetsägare har ett ansvar.

Göteborgs ska, på riktigt, vara en stad för alla och för det krävs gemensamma krafttag.

Ulf Kamne (MP)
kommunalråd och vice ordförande i Kommunstyrelsen

Julia Bahner (FI)
ledamot i kommunfullmäktige

Mariya Voyvodova (S)
bitreädande kommunalråd med ansvar för MR

Daniel Bernmar (V)
äldrekommunalråd

F! Göteborg