Äntligen bättre bostäder i Hammarkullen

Pressmeddelande
Under hösten har Bostadsbolaget begärt att få köpa byggnaderna på Bredfjällsgatan och Gropens gård. Bostäderna har bytt ägare flera gånger och inga större renoveringar har gjorts på husen sedan de byggdes i slutet av sextiotalet. Bostäderna är mögelskadade och behöver rustas upp, något som tidigare ägare har struntat i. På torsdagen beslutade Göteborgs stads kommunfullmäktige att låta allmännyttiga Bostadsbolaget köpa bostäderna.

– Det är dags att allmännyttan, som en seriös och långsiktig förvaltare, tar ansvar och köper fastigheterna. Nu tar kommunen chansen att stärka den sociala hållbarheten i Hammarkullen. Bostadsbolaget kommer att göra en varsam renovering i dialog med hyresgästerna, säger Lars Johansson (S), styrelseordförande Framtiden AB.

I samband med att Bostadsbolagets styrelse beslutade om köp av fastigheterna beslutades även att bolaget kommer att erbjuda de boende att köpa ungefär hälften av bostäderna till bostadsrätt eller kooperativt ägd hyresrätt.

– Just nu arbetar även byggnadsnämnden med en detaljplan för småhus i Hammarkullen, som är ett annat bra sätt att skaffa fram fler olika bostadsformer, säger Ulf Kamne (MP), kommunalråd.

I både Bostadsbolagets styrelse och Framtidens styrelse råder politisk enighet om att köpet är en bra idé. Även stadsdelsnämnden Angered har i full politisk enighet tagit ställning för att de vill att Bostadsbolaget ska få köpa. Det rödgrönrosa styret i Göteborg, Socialdemokraterna, Miljöpartiet,Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, har inte en majoritet i kommunfullmäktige och de borgerliga partierna hade tidigare aviserat att de inte skulle tillåta köpet.

– Det är ett hån mot de boende att de borgerliga partierna värderar sina principer om att minimera allmännyttan högre än att alla göteborgare ska ha en dräglig bostad, säger Daniel Bernmar, kommunalråd

Kommunfullmäktige behövde ge Bostadsbolaget tillåtelse att genomföra köpet, ett ärende som behandlades i kommunfullmäktige den 3e december. Oberoende värderare visar att summan för förvärvet, 493 miljoner kronor, är i nivå med marknadspriset för fastigheterna.

– Vi är glada över att kunna förbättra situationen för hyresgästerna och gå dem till mötes. Att staden nu kan rusta upp husen är bra för hela Hammarkullen och Göteborg, säger Stina Svensson (Fi), gruppledare.

Fakta:
Bostadsbolaget har beslutat om att genomföra ett köp av bolagen som idag äger bostäderna på fastigheterna Hjällbo 31:8, Hjällbo 35:2-6 och Hjällbo 35:8-11. Köpet gäller 890 bostäder på Bredfjällsgatan och Gropens gård. Summan för förvärvet är 493 miljoner kronor. Eftersom köpet
bedöms vara av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt behöver kommunfullmäktige ge Bostadsbolaget tillåtelse att genomföra köpet.

Presskontakter:
Cecilia Dalman Eek (Pressekreterare Socialdemokraterna): 070-655 48 59
cecilia.dalman.eek@socialdemokraterna.se
Alice Vernersson (Pressekreterare Vänsterpartiet): 070-430 02 77
alice.vernersson@stadshuset.goteborg.se
Helena Munther (Pressekreterare Miljöpartiet): 072-209 01 43
helena.munther@stadshuset.goteborg.se
Jonathan Hiller (Pressekreterare Feministiskt initiativ): 070-888 19 57
jonathan.hiller@feministisktinitiativ.se

F! Göteborg