Vi söker lokal!

Nu är vi på jakt efter en lokal i Göteborg för medlemsmöten samt för kontors/administrativa uppgifter. Känner du till någon sådan? Ge oss i så fall ett tips!

Lokalen vi söker bör ha en kvm yta på minst 80-100 kvm, alternativt mindre men då med möjlighet att disponera större konferensrum eller större möteslokal.
Lokalen ska ha pentry eller kök samt toalett. Lokalen bör också ha ett mindre kontorsrum samt en större mötes/konferens yta (alternativt tillgång till större mötesrum).

Lokalen behöver också vara tillgänglig (för personer med rullstol), samt lätt att ta sig till med kollektivtrafik.

Då våra medlemsmöten är förlagda till kvällstid på vardagar eller helger behöver lokalen vara öppen för inpassering alternativt att man kan komma in med portkod eller porttelefon.

Skicka ditt tips till tove.adlerberth@feministisktinitiativ.se

F! Göteborg