Äldreboende i Örgryte ska hbtq-diplomeras

Hallå där Gudrun Tiberg (Fi), ersättare i stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda, vad är på gång i din stadsdel?

Ett av stadsdelens äldreboenden, Dicksons Hus, ska genomgå hbtq-diplomering. Flera föreläsningar med hbtq-tema har hållits på äldreboenden, och nu är det äntligen dags för ett av dem att diplomeras!

Varför är hbtq-diplomering av äldreboenden viktigt?

Eftersom klimatet inte varit särskilt tillåtande under 1900-talet är det viktigt för den äldre befolkningen att få synliggöra och prata om dessa frågor. Det är frigörande inte bara för personer som själva tillhör gruppen hbtq-personer utan även för dem som inte fått tillräcklig kunskap om vad det innebär att på många sätt vara osynlig för omvärlden. Äldre hbtq-personer blir fortfarande osynliggjorda, och det vill vi ändra på. Stämningen på äldreboendena blir mer kärleksfull och förtroendeskapande när tidigare gömda frågor kan tas upp. I grunden är det en fråga om mänskliga rättigheter.

Vad är din och Fi Göteborgs roll i detta?

Feministiskt initiativ har sedan mer än tio år fört en politik som omfattar hbtq-frågor och det har bidragit till att lägga en grund för beslut som det här i Örgryte-Härlandas stadsdelsnämnd där hbtq-diplomeringen av Dicksons Hus finns med i budgeten för 2016.

Gudrun Tiberg. Foto Minna Rantasalo

 

 

 

 

 

 

 

F! Göteborg