Manifestation till stöd för utsatta EU-medborgare

Den 2 november anordnar Feministiskt initiativ en manifestation i Göteborg till stöd för utsatta EU-medborgare. Efter manifestationen följer ett panelsamtal med experter om hur situationen kan förbättras i Sverige.

De utsatta EU-medborgare, ofta romer, som kommer till Sverige för att de inte kan försörja sig i sina hemländer på grund av en utbredd diskriminering och marginalisering lever under mycket svåra förhållanden när de är här. Deras utsatthet har ökat till följd av regeringens och andra etablerade partiers utspel om att istället ge stöd till hjälporganisationer. Dessa människor får oftast inget stöd från samhällets sida, de möter en hårdnande attityd från allmänheten och de löper större risk att drabbas av hatbrott. Samtidigt är de helt beroende av de pengar de får i Sverige för att kunna försörja sig och sina familjer i hemländerna.

Därför håller Feministiskt initiativ Göteborg manifestationen “Varken illegal eller inkluderad: Mänskliga rättigheter på undantag för utsatta EU-medborgare”. Gudrun Schyman och Soraya Post kommer vara på plats.

Efter manifestationen hålls ett panelsamtal där forskare och ideella organisationer kommer diskutera hur situationen för utsatta EU-medborgare kan förbättras i Sverige, vilka rättigheter och skyldigheter de har när de är här och hur situationen ser ut på kommunal, nationell och EU-nivå.

Manifestation
Olof Palmes plats (Järntorget)
Måndag 2 November kl. 18:00

Talare:
Soraya Post (europaparlamentariker, Fi)
Sanna Ghotbi (ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige, Fi)
Gudrun Schyman (partiledare, Fi)

Panelsamtal
Folkets hus
Måndag 2 November kl. 19:00 – 20:00

Moderator: Paula Cardozo

Deltagare:
Leif Erikson, forskare vid Institutionen för globala studier, Göteborgs
universitet
Ulrika Falk, verksamhetsansvarig för arbetet med utsatta EU-medborgare,
Göteborgs räddningsmission
Claes Haglund, projektledare för Crossroads center för EU-medborgare,
Stadsmissionen
Gustav Svensson, , forskare vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Yvonne Karlsson, Mikamottagningen

Folkets hus är tillgängligt.
Manifestationen och panelsamtalet kommer att teckentolkas.

Välkomna!

varken illegal eller inkluderad

F! Göteborg