GFT Debatt: ”Vi tar socialtjänstens problem på allvar”

GFT Debatt 26 oktober 2015: Sonia Koppen från fackförbundet Vision skrev på GFT debatt att läget inom socialtjänsten är allvarligt och att det krävs omedelbara åtgärder. Vi behöver prioritera dessa problem, skriver Stina Svensson, Fi, med flera i en replik.

Representanter från fackförbundet Vision efterlyser åtgärder för problemen inom socialtjänsten (GFT 19 sep). Detta behov är även något som Stadsrevisionen belyst i sin rapport till kommunfullmäktige i våras. En väl fungerande socialtjänst är inte bara en förutsättning för de anställda socialsekreterarna och biståndshandläggarna för att kunna utföra ett gott arbete utan även för att barn, ungdomar och vuxna i olika typer av utsatta livssituationer ska få det stöd de har behov av.

Vi i det rödgrönrosa styret tar därför socialtjänstens problem på allvar. Den sociala välfärden är en grund i byggandet av ett socialt hållbart och jämlikt Göteborg som är vår avsikt inom ramen för arbetet med S2020.

I 2016 års budget satsar vi 20 miljoner kronor på att anställa fler socialsekreterare och fem miljoner kronor på att implementera socialsekreterarkommissionens rekommendationer. Stadsrevisionens rapport belyser framförallt problemen för de socialsekreterare som arbetar med ärenden som rör barn som far illa, exempelvis hög arbetsbelastning, hög stress, hög sjukfrånvaro och många som väljer att sluta. Vi riktar därför satsningen till denna grupp men stadsdelsnämnderna har i enlighet med sitt självstyre möjlighet att välja ett annat fokus utifrån de specifika behov utifrån exempelvis demografi som kan finnas i stadsdelen.

Marina Johansson (S), kommunalråd

Stina Svensson (Fi), gruppledare

Daniel Bernmar (V), kommunalråd

Ulf Kamne (MP), kommunalråd

F! Göteborg