Hela staden ska kunna ställa upp för flyktingarna

Stadens verksamheter ska få kompensation för kostnader i anslutning till flyktingmottagandet. Det föreslår nu den rödgrönrosa ledningen för att hantera den extraordinära flyktingsituationen som uppstått.

Flera förslag om att förbättra flyktingmottagandet finns i de rödgrönas förslag till kompletteringsbudget som kommunstyrelsen ska fatta beslut om nästa vecka. Stadens olika verksamheter behöver kunna göra insatser i den uppkomna situationen. Enligt kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) finns det nu betydligt bättre förutsättningar sedan regeringen beslutat att underlätta kommunernas arbete  i samband med flyktingmottagandet.

– Vi vill ge dem som flyr från krig ett bra mottagande. Det blir lättare nu med regeringens initiativ om att ge kommunerna full ersättning för ensamkommande barn. Det gör att vi nu kan föreslå att stadens verksamheter ska kunna få ersättning för skäliga kostnader, säger Anneli Hulthén (S).

I dagsläget är det svårt att beräkna hur stora kostnaderna kommer att bli. Uppgifterna fördelas idag olika mellan stadsdelar och andra förvaltningar. De rödgröna partierna föreslår att kommunstyrelsen ska kompensera verksamheterna för skäliga kostnader i efterhand.

– Det är viktigt att skola, äldreomsorg och andra verksamheter kan fortsätta utvecklas samtidigt som staden arbetar med flyktingmottagandet, säger Ulf Kamne (MP) kommunalråd.

Utöver att ge kompensation för skäliga kostnader, finns även behov av att snabba upp processerna menar kommunalrådet Daniel Bernmar (V).

– Nu måste vi förbereda för de kommande månaderna när fler kommer.  I vårt förslag vill vi minska byråkratin och möjliggöra snabbare beslutsvägar, säger han.

Kommunstyrelsen kommer aktivt att följa frågan från dag till dag.  Stina Svensson (Fi), gruppledare, ser positivt på att staden ska bidra i högre grad.

– En extraordinär situation kräver extraordinära insatser, det är viktigt att vi ger ett värdigt mottagande till människorna som kommer till vår stad, säger hon.

F! Göteborg