Kommunfullmäktige 8 oktober

Kommunfullmäktige pågår. Vi är på plats. Det har varit många diskussioner där vi och andra ledamöter har lyft mänskliga rättigheter.

Vid mötets start demonstrerade rätt till asyl utanför fullmäktigesalen. Några av våra politiker samtalade med demonstranterna. Vi tycker det är bra att rösten höjs för rätten till asyl och ett humant flyktingmottagande. Här är ett urval av vad som tagits upp under kvällens fullmäktigemöte:

Ikväll togs planen för utsatta EU-medborgare upp och där tog flera feminister debatten. Sanna Ghotbi lyfte vikten av att följa barnkonventionen, FI:s politik om öppna gränser och satsningar på att förebygga hatbrott. Louise Thörnqvist påtalade att miljökonsekvenser från bosättningar lätt kan åtgärdas samt vikten av ett ökat jämställdhetsperspektiv. Tyvärr återremitterades planen och arbetet kan därför inte påbörjas.

I en motion om att återinföra högtidlighållandet av Gustaf Adolfdagen lyfter Julia Bahner hur ojämställt det är att ännu en man ska firas, särskilt en som representerar krig, och ifrågasätter deras argument att denna 200 000 kr dyra satsning ska motverka sociala problem. Julia rekommenderar istället ett uppmärksammande av refugees welcome.

I en motionsdebatt om könsstympning, skriven av SD, påtalar Julia SDs stereotypa syn på kvinnor då de bland annat vill inskränka på aborträtten och återinföra sambeskattning som svar på att SD ifrågasätter hur ”män med en sådan stereotyp syn på kvinnor kan få en framträdande position i samhället”.

Som ni märker har mycket ikväll handlat om vad SD satt upp på agendan men vi tycker det är viktigt att ta debatten.
‪#‎staypink‬ ‪#‎kfgbg‬

F! Göteborg