Hiroshimadagen 6:e augusti: För nedrustning och mänsklig säkerhet

Fi Göteborg uppmanar alla att delta i det fredsmöte som hålls på 70-årsdagen av atombomben över Hiroshima. Vi hedrar offren och är tillsammans med och bygger en stark fredsrörelse.

När: 6:e augusti 2015
Var: Fredslunden, Vasaparken; hörnet Engelbrektsgatan-Götabergsgatan
Program: Samling kl 18.00-18.30 i Fredslunden. Sång, musik och tal. Mötet avslutas kl 20.15 efter klockringning i Vasakyrkan. Efter mötet, kl 21.00, sätter vi ljuslyktor i hamnkanalen vid Lejontrappan.
Arrangörer: Yrkesgrupper mot kärnvapen och för fred, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) samt övriga till Fredsam anslutna organisationer

Fi tycker att det är dags att vi lyssnar på FN som menar att vi använder en alltför stor del av världens resurser militärt istället för till välfärdsutveckling. Vi måste rusta ner och satsa på mänsklig säkerhet!

Fi: partiledare Gudrun Schyman sa på manifestationen mot att Sverige gått med på att bli värdland för Natos militärövningar den 13:e juni i Simrishamn:

”Och vi måste ta all den forskning på allvar som visar att de stora hoten idag inte handlar om det militära. De stora hoten handlar om den globala miljöförstöringen, det globala våldet mot kvinnor och brotten mot mänskliga rättigheter. För de hoten behöver vi varken JAS-plan eller andra vapen. Inga B52:or, minfällning eller landstigningar av US Marine. Det vi skulle behöva öva på är fred. Hur skapar vi fredliga relationer, tillit och respekt för varje människas lika värde? Det är en övning vi skulle delta i med glädje, vi kan gärna bjuda in US Marine också. Det är en uppgift för alla oss som inte vill vara med i militariseringen. Vi behöver bygga folkrörelse igen.” Läs hela talet här.

Vi ses i Fredslunden!

F! Göteborg