GP Debatt: Attraktiv stad istället för järnridå

Läs repliken på GP Debatt 11 juni underskriven av bland andra Julia Bahner (ledamot kommunfullmäktige, Fi) på Moderaternas kritik mot att utveckla Dag Hammarskjöldsleden i hållbar riktning med många tusen nya bostäder :

Vi har svårt att förstå varför Moderaterna vill ha kvar en överdimensionerad motorväg rakt in i Göteborgs centrum. Dag Hammarskjöldsleden blir en utmärkt boulevard och blandstad, skriver bland andra Henrik Munck (MP).

Moderaterna Hampus Magnusson och Axel Josefson kritiserar de rödgrönas initiativ för hur området kring Dag Hammarskjöldsleden kan utvecklas till attraktiv blandstad med många tusen nya bostäder. De verkar mest oroliga för att den nuvarande motorleden ska omvandlas till boulevard med cykelfiler, trottoarer och hus längs gatan och kallar det för ”de rödgrönas järnridå”. Vi har svårt att förstå varför Moderaterna vill ha kvar en överdimensionerad motorväg rakt in i centrum.

Att Linnégatan och Avenyn i dag är ”boulevarder” tror vi de flesta göteborgare gillar. Genom att göra Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard kan vi bygga 7 000 nya bostäder i blandstad i Högsbo industriområde och senare ytterligare 20 000 bostäder längs leden. I framtiden kommer Dag Hammarskjölds boulevard vara en lika attraktiv och integrerad del av staden som Linnégatan och Avenyn.

Själva förutsättningen
Det som Moderaterna missar är att omvandlingen av leden är själva förutsättningen för den här utvecklingen. Annars kan bara en bråkdel av bostäderna byggas i området. Vi behöver fler bostäder i västra Göteborg och då krävs en ny trafikplanering. Vi måste bryta gårdagens ensidiga bilfokus och planera för ett modernt och effektivt transportsystem som prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik, annars kommer buller, utsläpp och trängsel stoppa all möjlighet att bygga ut.

Omvandlingen blir positiv för boende i västra Göteborg när centrum och Linnégatan förlängs söderut samtidigt som kollektivtrafikutbudet blir bättre. Och trafiken på dagens motorväg kan hanteras av en boulevard. Det behövs inte en 100 meter bred trafikkorridor när centrala staden ändå inte kan ta emot hur mycket trafik som helst.

Lång erfarenhet
Vi är flera aktiva inom rödgrönrosa med lång erfarenhet från fordonsindustrin. Den som är det minsta initierad vet att framtiden för biltrafiken handlar om elektrifiering och självkörande fordon. Inom dessa områden samarbetar redan Göteborgs kommun och industrin i flera projekt. Vi vill tro att Moderaterna tycker detta är bra.

Vi önskar dialog så att vi kan hitta en bred samsyn kring hur vi kan omvandla dagens ”järnridå” Dag Hammarskjöldsleden och bereda plats för attraktiva stadskvarter där många av dagens boende i till exempel västra Göteborg kommer vilja vistas eller bo.

Henrik Munck (MP)
ordförande SDN Västra Göteborg och vice ordförande Trafiknämnden

Ulf Kamne (MP)
vice ordförande kommunstyrelsen, ordförande Byggnadsnämnden

Johan Nyhus (S)
ordförande Trafiknämnden

Helen Engholm (V)
ledamot Trafiknämnden

Julia Bahnér (FI)
ledamot Kommunfullmäktige

F! Göteborg