Göteborg har en rödgrönrosa budget 2016

Efter en hel dags möte stod det på måndagskvällen klart att Göteborg får en rödgrönrosa budget 2016. Detta efter att Kommunfullmäktige röstat med 40 röster för och 35 emot. Fi:s ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har arbetat hårt för att sätta en rosa prägel på budgeten och debatterade flitigt under dagen. 

”När vi rödgrönrosa idag presenterar Göteborgs Stads budget för 2016 står satsningar för att skapa ett jämlikt Göteborg i fokus. För att kunna uppnå social hållbarhet krävs det att samhället i alla avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och tryggar rätten till hälsa, arbete, bostad, utbildning, social omsorg och trygghet. Politiken ska användas för att säkra människors lika möjligheter och utfall oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klasstillhörighet, sexualitet, funktionsförmåga eller könsidentitet,” sa Stina Svensson, gruppledare för Fi i Kommunfullmäktige i sitt anförande.

Miljöpolitik var ett av de områden som debatterades. En politiker från Moderaterna menade att de rödgrönrosa partierna driver en bilfientlig politik. I Fi har alltid en minskad bilism varit centralt för Fi:s miljö- och klimatpolitik. Bilismen måste minska om vi vill se en hållbar utveckling. Att utveckla gångvägar, cykelvägar och kollektivtrafiken är därför högst relevant. Även minskad köttkonsumtion är nödvändig för att minska Göteborgs ekologiska fotavtryck. Sanna Ghotbi pratade om hållbar utveckling och att vi måste beakta vilka konsekvenser som sker globalt sett på grund av konsumtionen i Göteborg. I den rödgrönrosa budgetsatsningen ingår mer ekologisk mat och en minskad köttkonsumtion – för klimatets skull och för en hållbar social utveckling.”Hållbar utveckling handlar dels om att hitta sätt som vi kan leva på som inte förstör för kommande generationer. Men vi ska inte glömma att det också handlar om hur människor på andra delar av jorden faktiskt får möta konsekvenserna idag,” sa Sanna Ghotbi, ledamot (Fi).

Stina Svensson diskuterade socialsekreterares arbetssituation när personal och arbetsmarknad kom upp. Socialsekreterarnas arbetsmiljö har belysts i flera rapporter. En stor andel av de anställda funderar på att byta jobb. Kraven ökar och arbetsbelastningen är hög. Det drabbar anställda men lika mycket drabbas de barn och familjer som är i kontakt med socialtjänsten. 2012 påbörjades arbetet med att förbättra situationen inom socialtjänsten. I den rödgrönrosa budgeten görs ytterligare satsningar genom att anställa ytterligare 25 socialsekreterare i staden. ”En förbättring för socialsekreterare leder till en bättre situation för barn och ungdomar. Den rödgrönrosa satsningen gör skillnad,” sa Stina Svensson.

Julia Bahner debatterade mot Alliansens förslag på ökade krav på motprestationer för personer som får försörjningsstöd. ”Att misstänkliggöra och spä på myten om personer med långvarigt försörjningsstöd som lata, fuskare eller annat negativt är inte mindre än skamligt – det verkar som att ni saknar kunskaper om hur livet ter sig för personer som lever på långvarigt försörjningsstöd. Om jag ska fatta mig kort så är det inte direkt ett liv i lyx,” sa Julia.

Ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv genomsyrar Fi:s politik. ”Den strukturella diskrimineringen genomsyrar varje del av samhället och kan därför inte ses som ett ”särintresse”. Normer och strukturer underordnar vissa grupper systematiskt, medan andra privilegieras,” sa Stina Svensson under debatten.

KF budget

Louise Thörnqvist, Stina Svensson, Julia Bahner, Sanna Ghotbi och Gudrun Tiberg står brevid varandra i den sal där debatten hölls.

F! Göteborg