Alla människor ska färdas väl genom livet!

Stina Svenssons anförande i gruppledardebatten på budgetfullmäktige 15 juni 2015

När vi rödgrönrosa idag presenterar Göteborgs Stads budget för 2016 står satsningar för att skapa ett jämlikt Göteborg i fokus.

För att kunna uppnå social hållbarhet krävs det att samhället i alla avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och tryggar rätten till hälsa, arbete, bostad, utbildning, social omsorg och trygghet. Politiken ska användas för att säkra människors lika möjligheter och utfall oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klasstillhörighet, sexualitet, funktionsförmåga eller könsidentitet.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” Så inleds FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Som vi är skyldiga att följa. Dessa grundläggande rättigheter ska alltså människan ha oavsett medborgarskap eller status i samhället.

Feministiskt initiativs utgångspunkt är att alla människor ska färdas väl genom livet.
Frihet från våld och diskriminering, allas rätt till välfärd och kultur är grunden för ett demokratiskt samhälle. Denna Välfärdslinje syftar till delaktighet, solidaritet och att ge oss utrymme att genom kultur och möten utvecklas som människor. Välfärd ska inte vara ett skyddsnät, utan ett verktyg för att bygga ett demokratiskt samhälle. Mänskliga rättigheter, ekologisk och social hållbarhet.

Välfärdstanken är själva kittet som håller samman och skapar ekonomisk och demokratisk självständighet i vardagen.

Jämlikhet handlar inte bara om ekonomi utan också om att kunna ta del av och spegla sig själv i såväl kultur som politik och näringsliv. Alla ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp. Samhället ska vara tillgängligt för alla oavsett funktionalitet. Jämlikhet är också att slippa våld, att älska vem du vill, se ut hur du vill och tro på vad du vill utan att utsättas för hot, våld, sexism, rasism och diskriminering.

Detta innebär att den generella välfärdspolitiken måste inkludera ett systematiskt motverkande av strukturell diskriminering på alla plan.

Den strukturella diskrimineringen som genomsyrar varje del av samhället och som därför inte kan ses som ett ”särintresse”. Normer och strukturer som underordnar vissa grupper systematiskt, medan andra privilegieras.

Så i den rödgrönrosa budgeten tar vi ett helhetsgrepp genom satsningar på skola, omsorg, miljö, tillgänglighet, jämställdhet, barn och unga, förebyggande arbete mot alla former av våld samt förstärkt arbete med mänskliga rättigheter, ökad satsning till arbetet för papperslösa, normkritik med mera.  Därmed yrkar vi bifall till kommunstyrelsens förslag och den rödgrönrosa budgeten.

F! Göteborg

Lämna ett svar