Rödgrönrosa budget för ett jämlikt Göteborg

De rödgrönrosa på presskonferensen där budgeten presenterades. Från höger: Ulf Kamne (mp), Dario Espiga (s), Daniel Bernmar (v) och Stina Svensson (Fi)

De rödgrönrosa presenterar budgeten. Från vänster: Ulf Kamne (mp), Dario Espiga (s), Daniel Bernmar (v) och Stina Svensson (Fi)

På Bjurslättsskolans skolbibliotek presenterade de rödgrönrosa partierna idag Göteborgs Stads budget för 2016. Gemensamt för många av satsningarna i budgeten är att de ska minska de sociala klyftorna i samhället.

Mest pengar satsas på skolan, främst grundskolan och fritidshemmen. Dessutom ska kompetensen för att arbeta normkritiskt på skolorna höjas.

– Det här är bra satsningar, säger Stina Svensson, gruppledare för Fi i kommunfullmäktige. Det handlar om att ge alla en trygg skolgång. Det vi ser idag är framförallt hög psykisk ohälsa bland unga transpersoner. En bra skola stärker arbetet för ett jämlikt Göteborg.

Stina Svensson

Stina Svensson

Tidigare i veckan offentliggjordes att fler socialsekreterare ska anställas. De ska arbeta mot barn och unga som riskerar att fara illa. Under presskonferensen presenterade Stina Svensson ytterligare satsningar på stadens personal.

– Hög arbetsbelastning, stress och sjukskrivningstal bland socialsekreterare är oroväckande. Därför satsar vi förutom på att rekrytera fler socialsekreterare, också på ett fortsatt arbete med de sju rekommendationerna som socialsekreterarkommissionen tagit fram.

Även arbetet med mänskliga rättigheter stärks.

– Satsningar på mänskliga rättigheter tillsammans med satsningar på välfärden är förutsättningar för att vi ska kunna uppnå S2020-målet, det vill säga målet om social hållbarhet till år 2020.

– Sedan är vi också glada för att flera av våra budgetsatsningar som mer pengar till papperslösa och utsatta EU-medborgare, fortsatt satsning på kvinno- tjej och transjourer samt större satsning på enkelt avhjälpta hinder, från förra budgeten finns kvar även i denna budget, säger Stina.

Budget 2016

Budget 2016

Hela budgeten finns att ladda ner här.

F! Göteborg