Pressmeddelande: Jämlik hållbar stad – Göteborgs Stads budget 2016

rödgrönrosa

PRESSMEDDELANDE 19 maj 2015

Jämlik hållbar stad – Göteborgs budget 2016

Vägen till ett jämlikt och hållbart Göteborg går via jobb och utbildning. Därför riktar rödgrönrosa styret särskilt satsningar på jobb, företagande och skola för att minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa.

– Nu satsar vi på att bygga en infrastruktur för företagsutveckling och fler jobb i hela staden. Vi etablerar ett Entreprenörskvarter och satsar på att stärka det kreativa klimatet. Fyra kompetenscentra kommer också etableras runtom i staden som ska skapa fler vägar till jobb och öka jämlikheten i staden, säger Dario Espiga (S) kommunalråd.

I rödgrönrosa styrets förslag till budget satsas 300 miljoner kronor på att ge varje barn goda förutsättningar genom skolåren

– För att alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapskraven krävs att de får den tid de behöver med sina lärare. Därför innehåller budgeten en storsatsning på grundskolan för att skapa bättre förutsättningar, säger Ulf Kamne (MP) gruppledare och kommunalråd.

Göteborgs Stad ska även skapa förutsättningar för en jämlik hälsa för stadens äldre göteborgare. Nu satsas 100 miljoner kronor på ökad kvalitet inom äldreomsorgen.

– Vi ska förbättra livsvillkoren för stadens äldre genom att stärka självbestämmandet och utjämna hälsoskillnaderna. Genom fler medarbetare och ökad tillgänglighet på vår korttidsboenden kan vi ge en bättre omsorg, säger Daniel Bernmar (V) gruppledare och kommunalråd.

I budgeten avsätts även 20 miljoner kronor för att skapa en mer fysiskt tillgänglig stad.

– Många människor i Göteborg har idag svårt att röra sig fritt i samhället. Vi vill att alla ska kunna välja vad en vill göra eller var en vill vistas. Därför ska vi snabbare bygga bort alla enkelt avhjälpta hinder, för en mer tillgänglig och jämlik stad, säger Stina Svensson, gruppledare (Fi)

Presskontakter:

Cecilia Dalman Eek (Pressekreterare Socialdemokraterna) 0706 55 48 59

cecilia.dalman.eek@stadshuset.goteborg.se

Helena Munther (Pressekreterare Miljöpartiet) 0722 09 01 43

helena.munther@stadshuset.goteborg.se

Alice Vernersson (Pressekreterare Vänsterpartiet): 0704-30 02 77

alice.vernersson@stadshuset.goteborg.se

Jonathan Hiller (Pressekreterare Feministiskt initiativ): 0708- 88 19 57

jonathan.hiller@feministisktinitiativ.se

Pressmaterial:

Göteborgs Stads Budget 2016

 

PM Budget 2016

 

F! Göteborg